1994 yılında Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Avrupa Birliği Komisyonu ile Avrupa Bankaları ve mali kurumları tarafından ortaklaşa kurulmuş bir mali kurum olan Avrupa Yatırım Fonu (AYF) KOBİ’lerin risk finansmanından sorumlu olarak faaliyet gösteriyor. Bankacılık sektörünü tamamlayan bir kurum olan AYF Avrupa Birliği içindeki KOBİ’lerin büyümesi ve borç finansmanı için garanti oluştururken ticari esaslara göre hareket ederek mali riski paylaşma esası ile hareket ediyor.

AYF, KOBİ’lere kredi verme kapasitesini arttırma misyonu kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun yetkilendirmesi ve Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, Eylül 2007 tarihinden bu yana Competitiveness and Innovation Framework Programme – Rekabet edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı  (CIP) adı verilen bir program yürütüyor.
Katılımcı ülkelerdeki KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimini sağlamayı amaçlayan bir program olan CIP; yenilik, girişimcilik, enerji verimliliği, iletişim ve teknolojinin daha etkin kullanımını teşvik ediyor. 31 Aralık 2013 tarihine kadar 506 milyon euro bütçe kullanımının öngörüldüğü programda  AB üyesi ve adayı tüm ülkelerin yanı sıra, Baltık ülkelerinin tamamında bu bütçenin KOBİ’ler tarafından kullanımı hedefleniyor.