Barter işlemlerinden doğan ve barter organizatörü şirketlerin elde ettiği gelirler, barter işlem komisyonu ve üyelik aidatıdır. Barter şirketleri, yapılan işlemlerin tutarı üzerinden hesaplanan komisyon geliri elde etmekte, ayrıca üyelerinden, giriş aidatı, aylık aidat gibi ödemeler talep etmektedirler. Barter organizasyonunu oluşturan şirketlerin, yapılan üyelik sözleşmesinde belirtilen hizmet komisyonları ve üyelik aidatları farklılık göstermekte olup, bazı şirketler yalnızca üyelik aidatı alırken, bazıları hem işlemler karşılığı komisyon, hem de aidat almaktadır.

Barter işlem komisyonu, gerçekleşen barter işlemleri için alıcıdan, satıcıdan veya alıcı ve satıcı her iki
taraftan, işlem tutarının belli oranında alınan ticari komisyondur. Üyelik aidatı ise, yıllık olarak üyelerden
barter hizmeti karşılığı olarak değişik tutarlarda tahsil edilmektedir.Üyelerin gerçekleştirdiği barter hizmetinin bedeli olarak %5-%7 oranında değişen miktarlarda alınmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren barter firmalarının uyguladığı komisyon ve üyelik aidatları aşağıdaki gibidir:
Firma Aidat Tutarı Komisyon
İhlas Barter 500-3000 USD %5 (*)
Ebb Barter 1000-1500 DM %4
EG Bartering 2000-2500 DM –
Net Barter 100-700 USD %4-7
Tablo 2. Türkiye’deki Barter şirketlerinin Komisyon ve Aidat Ücretleri
(*) Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınmaktadır.
Tablodan da görüldüğü gibi, İhlas Barter’ın 500-3000 USD olarak belirlediği aidat tutarı, üye şirketin statüsüne göre değişmekte olup, limited şirketlerden 500 USD, anonim şirketlerden 1000 USD ve holdinglerden 3000 USD üyelik aidatı alınmakta ve gerçekleşen her işlem için hem alıcıdan hem de satıcıdan %5 komisyon alınmaktadır. EBB Barter, üye şirketlerden danışmanlık, taleplerin firmalara iletilmesi ve organize edilmesi hizmetleri için mark bazında aidat talep etmekte ve satıcı şirketten işlem tutarının %4’ü oranında yine mark bazında komisyon almaktadır.EG Bartering ise 2000-2500 DM arası aidat alırken, firmalar arası barter işlemlerinden komisyon almamaktadır. Net Barter’da ise aidatlar üyelerin faaliyet konusuna ve şirketin statüsüne göre değişmekte, komisyonlar ise satışın ve alışın niteliğine göre %4-%7 arasında belirlenmektedir.

(Toplam: 23, Bugün: 1 )