Barter sisteminin ülkemizde ilk uygulanmaya başladığı dönemde, sistemin iyi çalıştırılamaması sonucu firmalar sistemden ihtiyacı olmayan malları almak zorunda kalmışlardır. Sistem yeni kurulduğu ve derinliği olmadığı için alacaklı durumda olan firma, alacağını karşılamak için, bulduğu malı almak durumunda bırakılmıştır. Sonraki yıllarda sisteme üye olan firma sayısının artmasıyla birlikte sektör ve mal çeşitliliği de artmış ve bu sorun büyük ölçüde giderilmiştir. Ayrıca barter şirketleri sistemde olmayan ürünleri bulma garantisi vererek, sistemin işlerliğini hızlandırmaktadırlar.
Barter sistemi, alıcı firmaya satın alma limiti kadar kredi sağlarken, satıcıya da tahsilat garantisi vermektedir. Buna göre, eğer bir üye malını satar ve karşılığında da belirlenen süre (9 veya 12 ay) içerisinde mal alamazsa “garanti fonu” devreye girer. Garanti fonu, mal satışı karşılığında talebini 9 veya 12 aylık sürede karşılayamayan bir işletmenin, malının karşılığını nakit olarak alabileceği fondur. Mal bedeli döviz cinsinden hesaplandığından dolayı 12 aylık sürede satıcı işletmenin herhangi bir kaybı olmayacaktır.
Bunun yanında, satış yaparak sistemden alacaklı olan üye, 9 veya 12 aylık süre içerisinde, sistemde talebine uygun mal veya hizmet bulamadığı takdirde, söz konusu süre sonunda garanti fonu sayesinde satın almak istediği herhangi bir mal veya hizmeti anlaştığı herhangi bir yerden satın alabilmekte ve ürün bedeli barter şirketi tarafından, ürünün satın alındığı yere nakit olarak ödenmektedir.

(Toplam: 24, Bugün: 1 )