Danton Kimdir – Danton Nasıl Öldürüldü

1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali’nin önde gelen liderlerindendir.
1759 yılında doğmuş, Paris’te hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra avukat olarak meslek hayatına atılmış, bu sırada ihtilalci çetelere katılarak adını duyurmuştur. Robespierre ve Marat gibi diğer ihtilalcilerle birlikte kral ve kraliçenin devrilmesi mücedelesine girip başanlı olan Danton, kurdukları ihtilal mahkemesinde başta XVI. Lui ve karısı Fransız kraliçesi Marie Antoinette olmak üzere bir çok kimseyi giyotinle idam ederek öldürünce yeni halk ayaklanmaları başlamıştır. Bunları önlemek için şiddeti artıran ihtilalciler kendi içlerinde de anlaşmazlığa düşmüşlerdir.
İhtilalden beş yıl kadar sonra Robespierre, Danton’u çeşitli yolzuzluklarla suçlayarak mahkemeye çıkarttı. Dört günlük bir duruşmadan sonra, “İhtilal kendi adamlarını yemeye başladı!” diyen Danton ölüm cezasına çarptırıldı. Uzunca bir süredir  Fransa’da yaygın olarak kullanılan giyotin bu safer Danton için hazırlandı. O ise bugüne kadar yaptıklarına pişman olduğunu, kendi kurduğu ihtilal mahkemesinin büyük bir hata olduğunu belirterek, Tanrıdan ve insanlardan af dilediğini beyan etti. Başı koparılmak üzere giyotine yatırıldığında henüz 35 yaşındaydı. İdamı fazlaca önemsenmedi. Kendisinden sonra Robespierre ve Marat gibi ihtilalciler de öldürüldüler.