Erkek beyni kadınınkinden büyük müdür?

Genel kaide olarak gelişmiş hayvanların beyinleri rahat yapılı hayvanlarınkinden, iri yapılı hayvanların beyinleri de ufak hayvanlarınkinden daha büyük ve karmaşıktır. Fakat beyin büyüklüğünün zeka ile hiçbir bağlantısı yoktur. İnsanlarda yetişkinlerin beyinlerinin çocuklarınkinden, erkeklerin beyinlerinin kadınlarınkinden birazcık daha büyük olmaları yalnızca yaş, vücut ağırlığı ve cinsiyet farkından doğar.


Bir beyine bakarak, onun bir kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğuna karar veremezsiniz, şu sebeple aralarında şeklen gözle görülür büyük bir fark yoktur. Sadece her iki cinsiyetin beyinleri içinde averaj bir büyüklük ve ağırlık farkı vardır. Kadın beyinleri erkeklerinkinden ortalama yüzde 10 daha küçüktürler. Averaj erişkin bir erkeğin beyninin ağırlığı 1.375 gramdır.
Burada unutulmaması ihtiyaç duyulan en mühim husus, kadınların vücut ağırlıklarının da erkeklerden yüzde 10’un üstünde bir oranla hafifçe olmasıdır. Doğrusu kadının beyninin vücuduna oranı ortalama yüzde 2,5 iken adamın yüzde 2’dir. Sonuçta bayanlar vücutlarına oranla daha büyük bir beyne sahiptirler.
Tek bir beyne bakarak hangi cinse ilişik olduğuna karar veremezsiniz fakat ortada 100 tane beyin var ise en küçüğünün bir hanıma, en büyüğünün ise bir adama ilişik olma ihtimali fazlaca kuvvetlidir.
İnsan beyninin hacim olarak büyüklüğünün zeka ile bir alakası yoktur. Bilimsel emekler ilk insanlardan Neanderthal adamının beyninin günümüz çağıl erkeğininkine bakılırsa 100 santimetreküp daha büyük bulunduğunu göstermiştir.
Malum en büyük beyinlerden biri Rus yazar Turgenyev’inki idi ve 2021 gramdı. Dünyanın en parlak zeka bilim adamlarından biri kabul edilen Einstein’in beyni ise averaj boyutta bir beyindi.
Yunusun beyni averaj 2270 gram ağırlıkta olup insanınkinden ortalama 1,66 kat daha ağırdır. Sadece bu, yunusların insanlardan daha parlak zeka oldukları anlamına gelmez. Beyin ağırlığı ile zeka orantılı olsaydı 5 kiloluk beyni ile fil karadaki hayvanların hepsinden, 9 kiloluk beyni ile balina tüm canlılardan daha parlak zeka olurdu.

İnsan beyninden 7 kat daha ağır olan balina beyni, kendi vücudunun 40000’de biri kadardır. Memelilerin beyinlerinin ağırlıkları genel olarak vücut ağırlıklarının 100’de biri, kuşların 200’de, sürüngenlerin 300’de, balıkların ise 5 – 6,000’de biridir.

(Toplam: 73, Bugün: 1 )