Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Fatih Sultan Mehmed, istanbul’u fethettikten sonra da bir çok zaferler
kazanmış ve devletinin sınırlarını inanılmaz bir büyüklüğe kavuşturmuştur. Son seferinin İtalya üzerine olacağını ve onun, Batı Roma İmparatorluğunu da yıkarak bütün Avrupa’yı fethedeceğini düşünüp büyük bir korkuya kapılan Batılılar, çok iyi tasarlanmış bir suikast planıyla padişahı öldürmek istemişlerdir.25 Nisan 1481 tarihinde yeni bir sefer için Üsküdar’ı geçip, Malta ile Gebze arasındaki çayırlığa otağını kurduran Fatih’e, hususi doktorlarından Yakup Paşa bir bardak şerbet sundu.
Sultan şerbeti içtikten bir kaç gün sonra hastalandı.
Tedavisi için yine aynı Yakup Paşa yeni şerbetler ve ilaçlar içirdi.
Bunların her geçen gün tesiri artan zehirler olduğu kimse tarafından farkedilmedi. 3 Mayıs 1481 günü iyice rahatsızlanan padişah henüz
49 yaşında iken hayata gözlerini yumdu. Hakanın bir suikasta kurban gittiği anlaşılınca askerler, Venedikli bir Yahudi olup, asıl ismi Maestro Lacopo olan Yakup Paşa’yı öldürdüler.
Ne var ki Avrupalılar emellerine kavuşmuş ve Fatih ‘ i , ölümle bile olsa durdurmayı başarmışlardı. “Koca kartal öldü!” çığlıklarıyla
Nasıı bütün kiliselerde sevinç çanları çalındı.