Osmanlı padişahtan içinde kadedilerek öldürülen ilk padişahtır. Çocuk yaşta iken tahta çıkmış, 18 yaşında iken yeniçerilerin çıkardığı bir isyan sonucu, ağır hakaretlere maruz tutulduktan sonra Yedikule Zindanı’nda hunharca boğulmuştur.
Tarihî kayıdara göre güçlü kuvvetli bir delikanlı olan Genç Osman, zindan hücresine girmeye çalışan katilleri ile epeyce mücadele etmiş, silahsız olduğu için karşısındaki on bir caniye fazla mukavemet edememiş, içlerinden
birinin balta ile sağ omuzuna vurması ve bir diğerinin de hayalarını sıkması sonucu yere yığılmış, nihayet boynuna geçirilen iple boğularak şehid edilmiştir. Cenazesi gece vakti zindandan çıkartılıp Topkapı Sarayı’na getirilmiştir. Bazı
kaynaklarda, öldürül-düğünün hasımları tarafından  anlaşılması için kulaklarının ve burnunun  da kesildiği ve bu azaların hasımlarına gösterildiği 1 4 6 yazılıdır.

(Toplam: 89, Bugün: 1 )