Vadeli satın alma olarak bilinen geri satın alma daha çok, ödeme güçlüğü çeken ülkelerde kullanılır. İlk satılan ve karşı satın alımı yapılan mallar arasında mutlaka girdi-çıktı ilişkisi olma şartının arandığı bir karşılıklı ticaret yöntemidir. Türkiye’nin, eski SSCB ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, SSCB’de kurmuş olduğu bazı sınai tesislerin bedelini, söz konusu tesislerde üretilen aliminyum, çelik gibi ürünleri, uzun vadeli bir program çerçevesinde satın alarak karşılaması, bir geri satın alma örneğidir.
Geri satın alma yöntemi, ülkeden döviz çıkışına engel olmadan, teknoloji ve yatırım malı ithaline imkân tanır. Buna karşılık, tesislerde üretilen ürünlerin ihracatını mümkün kılar. Böylece, hem ithal ikamesi sağlar, hem de ihracatı geliştirici bir özellik taşır. Buy-Back anlaşmaları aracılığı ile, bir ülkedeki kamu ya da özel sektör firmalarından bir diğer ülkedeki kamu ya da özel sektör firmalarına makine, teknolojik bilgi veya tüm olarak fabrika satıp, karşılığında herhangi bir döviz çıkışına gerek olmadan bunların kullanım sürecinin sonucu üretilen mallar satın alınır.