Ünlü mutasavvıflardandır. İran’da doğduğu, Basra’da yetiştiği ve genç yaşından itibaren tasavvuf mesleğine girerek kısa zamanda üne kavuştuğu bilinmektedir. Dönemin ünlü mutasavvıflarından Cüneyd-i Bağdadi ile görüştüğü ve fakat Cüneyd’in kendisine ilgi göstermediği rivayet edilmiştir.Hallac-ı Mansur aşırıya kaçan fikir ve düşüncelerini ortaya saçınca devrin yöneticileri tarafından izlenerek yakalanmış; uzun süre hapiste yattıktan sonra hakkında Maliki kadısı tarafından verilen “zındık” hükmü gereğince Bağdat’ta, idam edilerek öldürülmüştür.
Mutasavvıflar arasında asırlar boyunca isminden en çok söz edilen şahıslardan biri olan Hallaç, “Ene’l-Hak” yani “Ben Hakk’ım” sözüyle
meşhur olmuştur. Bu söz âlimler nezdinde küfür telakki edilmiş, fakat bir kısım tasavvuf erbabınca savunulmaya devam edilmiştir. Hallac’ın asılmak suretiyle öldürülüşü de onun ününün yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

(Toplam: 67, Bugün: 1 )