Hareketsizlik Fıtık Edebiliyor

Daha çok ağır kaldıranlarda meydana gelen bel fıtığı, bankacı, muhasebeci, ofis memurları gibi oturarak çalışan ve çok fazla hareket etmeyenlerde de sık görülen bir sorun.Özellikle ofis çalışanlarının artmasıyla birlikte bel fıtığının hayatın bir parçası haline geldiğini söyleyen Beyin ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Selçuk Aydın, “Bel fıtığı hakkında o kadar çok klişeleşmiş bilgi var ki, onları yapmadığımız zaman hastalığa yakalanmayacağımızı zannediyoruz” diyor.

Hareketsiz yaşamın bel fıtığı gelişmesindeki önemli faktörlerden biri olduğuna vurgu yapan Dr. Aydın, bel fıtığı hakkında doğru sanılan yanlışları şöyle sıralıyor:

Bel fıtığı ağır kaldıranlarda olur
Yanlış: Bel fıtığı ağır kaldıran kişilerde olabileceği gibi sürekli oturarak çalışan ve fazla hareket etmeyenlerde de oldukça sık görülür.

Bel fıtığı olanların mutlaka sert yerde, tahta zeminde yatması gerekir
Yanlış: Bu eski ve yanlış bir bilgidir. Bel fıtığı olan veya olmayan hiç kimse sert yerde yatmamalıdır. Tercihen ortopedik bir yatakta yatmalıdır.

Ameliyattan sonra fıtık tekrar eder, bu nedenle Ameliyat gereksizdir
Yanlış: Bel fıtığı Ameliyatlarından sonra aynı yerden fıtık tekrarlaması olasılığı %2’den azdır. Başka bir bölgeden bel fıtığı olma ihtimali çok daha yüksektir.

Bel fıtığı orta ve ileri yaşlarda görülür
Yanlış: Bel fıtığı son yıllarda lise çağlarında da görülebilmektedir. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle birlikte gençler daha fazla bilgisayar başında vakit geçirmekte ve düzensiz beslenerek kilo almaktadırlar. Spor yapmama önemli bir etkendir.

Bel fıtığı tedavisinde Ameliyat son çaredir
Yanlış: Tedavide çeşitli alternatifler vardır. Bel fıtığı tanısı konulan hastaların sadece %20’si Ameliyatla düzeltilebilir. Diğerlerine Ameliyat dışı tedaviler önerilmektedir.

Bel fıtığı Ameliyatlarında felç kalma riski çok yüksektir
Yanlış: Bel fıtığı operasyonlarında bacaklarımıza giden sinirlerden herhangi birinin yaralanması mümkün olabilir, fakat bu durum bile tam olarak tekerlekli iskemleye bağlı kalmayı gerektirecek şiddette değildir. Kaldı ki zaten günümüzde uygulanan mikrocerrahi ve endoskopik yöntemler gibi noninvaziv metotlarla bu ihtimaller minimuma inmiştir.

Bel çekme yöntemi bel fıtığı tedavisinde çok etkilidir
Yanlış: Bel çekme, bel fıtığını düzeltemeyeceği gibi fıtık parçalarının yer değiştirmesine bağlı olarak kişilerde ciddi kalıcı sorunlara neden olabilir. Bel çekme ve germe sadece faset kilitlenmesi denilen bel ağrılarında bazen etkilidir.

Bel fıtığı ırsidir
Yanlış: Bel fıtığı genetik olarak nesillere aktarılan bir hastalık değildir. Ama omurga yapısı aile bireylerinde birbirine benzer. Bel fıtığına yatkın omurgalar aile bireylerinde daha sık bel fıtığı görülmesine yol açar.

Yaşlılarda bel fıtığı Ameliyatı yapılmaz
Yanlış: Yaşlı insanlara da bel fıtığı Ameliyatı yapılabilir. Mikrocerrahi yöntemi uygulanan hastalar aynı gün ayağa kalkabildikleri için Ameliyat, hastalarda ciddi bir sorun oluşturmaz.

(Toplam: 23, Bugün: 1 )