[ad_1]

Başvuran …, 25.11.2010 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı … İlçe Devlet Hastanesinde asaleten Hastane Müdürü olarak görev yaptığını, Bakanlığın Ankara, Balıkesir ve Bartın taşra teşkilatında E2 ve E3 grubu Entegre İlçe Devlet Hastanelerinde boş bulunan ve başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten görevlendirme yapılmayan hastanelere naklen atanma talebinde bulunduğunu, ancak idare tarafından bir cevap verilmediğini, 21. hizmet yılında olup hizmetinin 13 yılı … Sağlık Müdürlüğü’nde, 8 yılı da … İlçe Devlet Hastanesinde geçtiğini bu hizmet sürelerinin 13 yılında idareci olarak çalıştığını, Bakanlığa bağlı E2 ve E3 grubu Entegre İlçe Devlet Hastanelerinin sayısının 200 olduğunu, 40 kişinin asil hastane müdürü olarak görev yaptığını, geri kalan 160’a yakın hastanede de vekil müdürlerin görev yaptığını belirterek sırasıyla Ankara ilinde, Balıkesir ilinde merkeze yakın ilçelerde veya Bartın ilinde bulunan E2 ve E3 grubu Entegre İlçe Devlet Hastanelerinden birine hastane müdürü olarak atanmayı talep etmektedir.

Sonuç olarak, ”açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜNE, Personel durumunun en kısa sürede gözden geçirilerek ve başvuranın tercih sıralamasının dikkate alınarak naklen tayin talebinin değerlendirilmesi yönünde SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Kararın Başvurana ve SAĞLIK BAKANLIĞI’NA tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.” denilmiştir. 

KARAR[ad_2]