Peygamberimizin yakın akrabalarındandır. Resûlullah’ın iki kızı ile evlendiği için kendisine “Zinnûreyn”, yani iki nur sahibi denilmiştir.
Son derece cömert, ihlaslı ve gerçek haya sahibi bir sahabedir. Hazreti Ömer’in şehadetinden sonra İslâm halifesi olmuş; uzunca bir süre bu görevde kaldıktan sonra, Yahudi ve münafıkların çıkardığı bir isyan sonucu, kuşatıldığı evinde, Kur’an-ı Kerim okurken şehid edilmiştir. Kendisini öldürmek için içeri girenler, hanımı Naile’nin de parmaklarını kılıç darbeleriyle kesmişler ve 80 yaşına erişmiş bulunan Hazreti Osman’ı katlederek kaçmışlardır. Mübarek cenazesi Medine’de Cennetü’l-Baki Kabristanı’na defnedilmiştir.

(Toplam: 62, Bugün: 1 )