İthalat Rejimi ekinde 5 tane liste bulunmaktadır.

I Sayılı Liste: I Sayılı Liste’de balık ve diğer su ürünleri hariç tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

II Sayılı Liste: II Sayılı Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V Sayılı listelerdeki gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler yönelik Türkiye’nin tek taraflı tercihli tarifeleri II Sayılı Liste’nin “GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Ülkeleri” sütunu ile düzenlenmiştir. EK-3’te yer alan GTS’den yararlanacak gelişme yolundaki ülkelerin karşılarında bulunan “Hariç Fasıllar” sütununda belirtilen fasıllardan veya gümrük tarife pozisyonlarından yapılacak ithalatta, bu ülkeler için II Sayılı Liste’nin “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütununda ve V Sayılı Liste’de belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

III Sayılı Liste: III Sayılı Liste’de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak fona ödenecek miktarlar gösterilmektedir.

IV Sayılı Liste: IV Sayılı Liste’de balıkçılık ve su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları ile toplu konut fonları (CIF bedelinin %’si olarak) yer almaktadır. Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde EFTA ülkelerinden yapılan ithalatta toplu konut fonu alınmamaktadır.

V Sayılı Liste: V Sayılı Liste’de gümrük vergileri askıya alınan ve ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddelere uygulanan gümrük vergisi oranları gösterilmektedir.

(Toplam: 38, Bugün: 1 )