Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından internet yolu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirirler. Ya da doğrudan veya posta yoluyla kazanın geçtiği yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilir.