Nemrud Hakkında Bilgi – Nemrut Nasıl Öldürüldü

Nemrud Hakkında Bilgi – Nemrut Nasıl Öldürüldü

Milattan önce 2000’li yıllarda Irak toprakları üzerinde büyük bir hakimiyet kurarak, başkent Ur’da (Babil) krallık yapan Nemrud b. Kenan, büyük peygamberlerden Hazreti İbrahim’le mücadeleye girişen ve onu ateşe atarak öldürmek isteyen zalim ve hain bir hükümdardı.
Gençlik döneminde başına topladığı serserilerle isyan ve kargaşalıklar çıkartarak babasını katletmiş, kral olduktan sonra da kendisinin tanrı olduğunu ilan etmişti. Nannar Tapınağını yaptıran ve insanların bu adla anılan puta ve çeşitli yıldızlara tapmalarını emreden Nemrud ayrıca bir ateşgede kurmuş ve kendi iktidarını
korumak için akıl almaz zulüm ve kötülükler işlemiştir.
Onun ahmak ve aklî melekeleri zayıf bir kişi olduğu bilinmektedir. Kendisini Firavun’la karşılaştıran bazı müfessirler Nemrud’un ondan daha geri zekalı ve aptal bir hükümdar olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim, ismi açıkça zikredilmese de, Kur’an-ı Kerim’de onun Hz. İbrahim’le yaptığı bir tartışma sırasında söylediği sözler
cehalet ve aptallığının boyutlarını göstermesi bakımından ilginçtir.
Bakara Sûresi’nin 258. âyet-i kerîmesinde şöyle buyurulmaktadır:
“Kendisine mülk ve peygamberlik verdi diye, Rabbi hakkında ibrahim ile tartışmaya gireni görmedin mi! İşte o zaman ibrahim: “Rabbim dirilten, yaşatan ve öldürendir” deyince, “Ben de yaşatır ve öldürürüm” dedi. Bunun üzerine ibrahim: “Bil ki, Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir!” dedi. Münkir olan o anda söyleyecek söz bulamayarak dili tutuldu.
Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez.”
Hazreti ibrahim’den sonra yüce Allah Ur şehrine ve Nemrud’a düşmanlarını musallat ederek devletlerini paramparça etmiştir. Orduları üzerine üşüşen sivrisinekler sebebiyle büyük yenilgiler yaşayan Nemrud da burnuna giren bir sivrisinek sebebiyle korkunç acılar çekmeye başlamış, hizmetçilerine başını tokmaklattırarak
sakinleşmeye çalışmışsa da nihayet muhafızlarından birinin usanç getirmesi ve tokmağını hızlıca indirmesi sebebiyle, başı parçalanarak hak ettiği sona kavuşmuştur.

(Toplam: 29, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar