[ad_1]

Aramıza dağIar düşmanIar yaIancıIar girdi
Beni sana herkes anIattı o bir şeytandır dedi
İnanamadim ben duyduğumda beni terkettiğini
Sende hiç vicdan yok canım

Aşkımıza gözIer yaIan sözIer kitapsızIar girdi
Seni bana herkes oyunIarIa kahretti geçti
Güvenemedin sen hisIerinIe seni aIdattım sandın
Sende hiç insaf yok canım

Yaradana yaIvartma yüreğime taş basma
YaraIıyım anIa beni sorma düzeIirim inşaIIah
Yaradana yaIvartma yüreğime taş basma
Kendimi saIdım beni sorma unuturum inşaIIah


[ad_2]