PAAMK Sistemi kapsamında ihracata konu nihai eşyanın imalatında kullanılan girdilerin temin edildiği sisteme taraf ülke, Türkiye ve Türkiye’den ihracatın yapılacağı sisteme taraf bir başka ülke arasında aynı menşe kurallarına sahip bir STA yürürlükte bulunmadıkça kullanılan söz konusu girdiler üçüncü ülke menşeli olarak kabul edilecek ve menşe kazandırılmak üzere bunların yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaları gerekecektir.

Değişken geometri (variable geometry) ülkeler arasında çok taraflı kümülasyonun uygulanabilirliği, çapraz kümülasyonun yürürlükte olması halidir. Kümülasyon, nihai imalatın yapıldığı ülke ile nihai varış ülkesinin birbirleri arasında ve bunların ürünün menşe statüsünün kazanılmasına katılan tüm ülkelerle aynı menşe kurallarını içeren serbest ticaret anlaşmalarını imzalamış olmaları durumunda uygulanabilir; (Örneğin bir ürünün imalatında PAAMK sistemine dahil ülkelerden Türkiye, Tunus, Fas, AB ve İsrail menşeli girdiler kullanılmış olması halinde söz konusu ülkelerin birbirleri arasında aynı menşe kurallarına sahip Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamış ve yürürlüğe koymuş olmaları gerekmektedir.)

A ÜLKESİ(Maddelerin temin edildiği ülke)

B ÜLKESİ (İmalatın ve nihai ürünün ihracatının yapıldığı ülke)

C ÜLKESİ (İthalatın yapıldığı ülke)

Aile B arasında STA aynı menşe kurallarına sahip STA,

A ile C arasında STA aynı menşe kurallarına sahip STA,

B ile C arasında aynı menşe kurallarına sahip STA olmalıdır.

(Toplam: 70, Bugün: 1 )