Çelebi Sultan Mehmed’in oğullanndandır. Henüz 1 2 – 1 3 yaşında olmasına rağmen yakınlarının kışkırtmasıyla ağabeyi Sultan II. Murad’a isyan etmiş, mevzi bazı başarılar kazanarak Iznik’i teslim almış ve şehri kuşatan Sultan Murad’ın tazyiki sonucu, kendisini kışkırtanlar tarafından Osmanlı komutanı Mihaloğlu Mehmet Bey’e teslim edilmiştir. Sultan Murad hemen kardeşinin öldürülmesini emretmiş ve küçük şehzade bir incir ağacına asılarak daha yeni başlayan hayat hikâyesine son verilmiştir. Cenazesi Bursa’ya, babası Çelebi Sultan Mehmed’in yattığı Yeşil Türbe’ye defnedilmiştir.