İhracat Sonrası Yükümlülükler Nelerdir

İhracat yapan firmaların, yaptıkları ihracat dolayısı ile bir takım yükümlülükler altına girmeleri sözkonusu olmaktadır. Ayrıca firmaların ihracattan doğan bazı avantaj ve haklardan yararlanması da sözkonusudur. Gerek yükümlülükleri yerine getirebilmek, gerekse ihracattan doğan avantaj ve haklardan yararlanabilmek için, firmaların bu konular hakkında bilgi sahibi olmaları, yükümlülük ve avantajlara bağlı olarak hem yabancı alıcılarla pazarlık aşamasında hem de fiili ihracat aşamasında bazı noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir. İhracat yapan firmaların, ihracattan doğan başlıca yükümlülükleri şunlardır: İhracat bedeli dövizlerin süresi içinde yurda getirilip, banka

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar