Türkiye ile AB arasında tarım ürünlerine ilişkin tercihli ticarette halihazırda çapraz kümülasyon geçerlidir. AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 1/98 Sayılı Kararı eki Protokol 3, menşe kurallarına ilişkin olup, anılan Protokolün PAAMK çerçevesinde tadil edilmesine ilişkin AB ile ülkemiz arasındaki yasal süreç tamamlanmıştır. Avrupa Topluluğu – Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 19 Aralık 2006 tarih ve 3/2006 Sayılı Kararı ile Tarım Ürünleri Ticaret Rejimine İlişkin 25 Şubat 1998 tarih ve 1/98 Sayılı Avrupa Topluluğu – Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’na ek “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 3” tadil edilmiş ve ilgili Yönetmelik 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(Toplam: 16, Bugün: 1 )