Türk Patent ve Marka Kurumu 2023 yılına ilişik sınai haklar verilerini deklare etti. Verileri değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz; “Yabancı müracaat ve tescil sayılarındaki yükseliş dikkate kıymet. İller bazında her zamanki benzer biçimde şampiyon İstanbul olurken; Bayburt, Ardahan, Erzincan ve Bitlis illerimize ilişkin veriler, Sınai Haklar hakkında bilinçlendirilme çalışmalarının arttırılması icap ettiğini gösteriyor. Bu veriler ışığında, ülkemizdeki bazı bölgelerin sınai haklar yönünden gelişmesi için mahalli yönetimlerin ve kamu idarecilerinin daha çok katkı koyması gerektiği görülmektedir” dedi.

Yerli yabancı toplam patent başvurularında yüzde 3,64′ lük artış

2023 senesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yerli ve yabancı 16.433 patent, 3.400 yararlı model, 183.149 marka ve 58.076 tasarım olmak suretiyle suretiyle toplam 261.058 müracaat yapılmış oldu. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz; “Ülke ekonomisindeki ticari aktörlerimiz artık marka, patent, tasarım, yararlı model tescili benzer biçimde kavramların önemini daha iyi kavradı ve buna gore hareket ediyor. Vekil şirket olarak seneler içinde gösterdiğimiz çaba neticesinde bu farkındalığı oluşturmayı başardığımızı görüyoruz. TÜRKPATENT verilerine gore 2023 senesinde yerli yabancı toplam patent başvurularında %3,64′ lük yaşandı. Dünya genelinde her geçen gün ihracat fırsatlarının, markalara, AR-GE’ye meydana getirilen yatırımların artması şirketlerin daha inovatif ve öncü olmalarını mecburi kılıyor. Bu da aslına bakarsak hem devletimizde hem dünyada sektörümüzdeki pazarın büyüdüğünü kanıtlıyor” dedi.

Internasyonal patent başvurularında yüzde 25 artış

“TÜRKPATENT’in açıklamış olduğu güncel verilere gore Türkiye’de etkinlik gösteren yerli firmalar 2023 senesinde 155’i PCT (internasyonal patent başvurusu), 234’ü EPC (Avrupa patent başvurusu) olmak suretiyle toplam 389 internasyonal patent başvurusu yapmış oldu. 2022 senesinde müracaat sayısı toplam 312 idi. Buna gore 2023 yılı başvuruları ortalama yüzde 25 (dörtte bir) oranında bir artış gösterdi. Bu da Türkiye’de yükselen fikri ve sınai haklar bilincinin küresel ölçekte yansımasını gösteriyor.”

Patent başvurularının zirvesinde gene İstanbul yer ediniyor.

TÜRKPATENT’ e gore geçtiğimiz yıllarda olduğu benzer biçimde İstanbul tüm başvurularda ilk sırada. Patent başvurularında 3.526, müracaat ile ilk sırada yer edinen İstanbul’u gene büyükşehirler takip ediyor. Patent başvurularında ikinci sırada 1.327 müracaat ile Ankara, üçüncü sırada 509 müracaat ile Bursa, dördüncü sırada 429 müracaat ile İzmir ve beşinci sırada 415 müracaat ile Kocaeli yer alırken; Hakkari, Sinop ve Kilis, yalnız 1’er patent başvurusuyla listenin en sonlarında yer edinen illerimiz oldu. Bayburt ise 2023 senesinde asla patent başvurusu yapılmayan tek il olarak dikkat çekiyor.

Marka başvurularında İstanbul liderliğini sürdürüyor.

Marka başvurularının illere gore dağılımına baktığımızda ise; 71801 müracaat icra eden İstanbul’u 14.368 marka başvurusuyla Ankara, 11.378 başvuruyla İzmir, 7.412 başvuruyla Bursa ve 6.179 başvuruyla Antalya izliyor. Ardahan ise 15 başvuruyla son sırada yer ediniyor.

Tasarım başvurularında ise bundan önceki senenin verilerine gore sıralamalarını ilerleten iller Kayseri ve Antep

Tasarım başvurularında ise 20623 müracaat ile İstanbul başı çekerken; Bursa 4.650 müracaat ile ikinci, Ankara 3.709 müracaat ile üçüncü, Kayseri 3.464 müracaat ile dördüncü, Gaziantep ise 2.754 müracaat ile beşinci sırada yer aldı. Erzincan ise 2023 senesinde asla tasarım başvurusu yapılmayan tek il oldu.

Yararlı modelin dikkat çekeni ise Konya

Yararlı model başvurularında 931 müracaat ile İstanbul başı çekiyor; 403 başvuruyla Ankara, 262 başvuruyla Bursa ve 246 başvuruyla İzmir izlerken, Konya’nın 174 başvuruyla beşinci sıraya yerleşmesi dikkate kıymet bir unsur oldu. Bitlis ve Ardahan ise 2023 senesinde asla yararlı model başvurusu yapılmayan iller olarak listenin son sıralarına yerleşti.

Yerli patent ve yararlı modelde en oldukca müracaat meydana getirilen alan: Motorlu Kara Taşıtı

TÜRKPATENT NACE kodu verilerine gore 2023 senesinde mahalli patent ve yararlı model başvurularında motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı, yazıhane makineleri ve bilgisayar imalatı, mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış öteki imalatlar, tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortepedik araçların imalatı ve eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı ilk beş sırada yer ediniyor. Yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı patent ve yararlı model başvurularında ise; eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı, öteki hususi amaçlı makinelerin imalatı, ana kimyasal maddelerin imalatı, tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortepedik araçların imalatı ve genel amaçlı öteki makinelerin imalatı yer ediniyor.

İhracatta yenilikçi atılımlar için katma kıymetli ürünlerle markalaşma koşul!

Marka, patent ve tasarım sayılarının ülkemiz sanayisinin gelmiş olduğu gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı olmadığını belirten Yamankaradeniz; “daha çok katma kıymetli ürün üretimi, daha yüksek teknolojili üretim anlamına gelmektedir. Bundan dolayı, bu yenilikleri patentle yada yararlı model başvuruları ile koruma altına almak ve kıymet oluşturmak, ülkemizi ve firmalarımızı zenginleştirir. Böylece, ihracaattaki tonaj sayıları aynı kalsa bile birim fiyatı artacağından meydana getirilen toplam dışsatım rakamımızda artış olacaktır. Bu da cari açığın daha azca oluşması ve enflasyon rakamlarının aşağıya doğru gelmesine pozitif yönde katkı elde edecektir. Dolayısıyla, bu yeni teknolojilerle dünya pazarlarına oluşturulan markalarımızın Türk malı dolaşım miktarının artması, internasyonal markalaşmanın oldukca pozitif yönde yansımaları olacaktır” dedi.