Üçlü Ticaret Nedir – (Switch)

Karşılıklı iki ülkeden birinin satın almak istediği mal, diğer ülkenin satmak istediği mal ile uyuşmadığı zaman, araya bir üçüncü ülkenin sokulması suretiyle gerçekleştirilen ticaret şekline üçlü ticaret (switch) adı verilir. İşlem sırasında devreye bir switch şirketi girmiş ise switch, girmemiş ise üçlü ticaret terimlerini kullanmak daha yerinde olur.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle İsviçre’de ve Avusturya’da yerleşik Switch şirketlerince başlatılan ve geliştirilen switch işlemleri, en çok Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ticaretlerinde görülür.
Switch’e taraf olan A ve B ülkelerinden A, B’ye sattığı malın karşılığında B yerine C’den, ihtiyacı olan malı satın alır. C ise bu satışı, B’den yaptığı mal ithali ile dengeler.
Uygulamada, bir diğer switch şekli de, karşılıklı satın alma sonucunda mal satabilmek için ihtiyaç duymadığı ürünleri satın almak durumunda kalan tarafın, belli bir iskontoyla üçüncü bir tarafa ürün stoğunu devrederek nakte kavuşmasıdır. Bu üçüncü taraf, genellikle bu işlemlerde uzmanlaşmış bir switch şirketidir.

(Toplam: 736, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar