Windows 7 de Server Bağlantı Sorunu

win7 de servera bazı durumlarda bağlanamayabilirsiniz. Kullanıcı adı ve ağ parolasını girmenizi bekler ama girsenizde bağlanamayabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları uygularmanız sorunları çözecektir.

1 . Open registry editor ( Start search – regedit)
2 . Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\

CurrentControlSet\Control\Lsa
3. Create a new DWORD value with the following properties:
NAME: LmCompatibilityLevel
VALUE: 1
4. Bilgisayarı tekrar kapatıp açın