PARA YAPAY ZEKA/ ŞULE GÜNER Yasa bir yıl sonrasında uygulamaya konulacak. İnsan merkezli ve 4 aşamalı suni zeka risklerinden en yüksek riske, uygulamalarla ilgili emek verme yapılması için 3 yıl verilecek.

Bu süre zarfında üye ülkelerden bir suni zeka ajansı kurmaları istenecek. İlk ajansı geçen yıl İspanya kurmuştu. Bu ajansların kurulması ve emek verme yapması için süre vermek ve en yüksek seviyeli uygulamaları kendi vatanlarında belirlemeleri isteniyor.

Bu ajanslar AB Komisyonu Yapay Zeka Ajansı‘nda temsil edilecek. Üye ülkelerin temsilcileri 1 yıl sonrasında AB Komisyonu’nun ajansına bildirilecek.

Ajansların 1 yıldan sonraki 2 yılda dönüşümlerini yapmaları için hazır olmaları gerekiyor. Bununla beraber yasanın uygulanıp uygulanmadığını denetleyen bir yönerge kanunu da çıkarılacak. Direktifte yasak ve özgür olan maddeler ve uygulamaların iyi mi olacağına ilişkin yönerge bulunacak. Avrupa Parlamentosu, baştan beri karar verirken, bilhassa AB’nin önder ülkelerinden gelen; küresel rekabetten geri kalınmamasını sağlamak ile vatandaşlarını ihtimaller içinde risklerden korumak içinde kalmıştı.

RİSKLER ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL

Öteki taraftan AB vatandaşlarının ileride itiraz edecekleri mevzu şu: Dünyanın her yerinde olduğu benzer biçimde genel amaçlı suni zeka modellerindeki riskler ortadan kalkmış değil. Dev teknoloji şirketleri ise teknik detaylarını açıklamıyor. Sadece yasa, şirketleri riskleri iyi mi azalttığına ilişkin rapor verme mevzusunda görevli tutuyor. Bu yasanın merkezindeki 4 aşamalı bir risk analizi bulunuyor. En yüksek düzeyde yer edinen uygulamalar şu şekilde: insanoğlunun dijital izini devam eden, hususi yaşamını ihlal eden, belirli bir zümrenin yararına kullanan, güvenlik güçlerinin izinsiz kullandığı ve bazı biyometri uygulamaları.

Üç kademeli risklerde ise bilhassa orta-küçük ölçeklerle start-up’ların rekabetten etkilenmemesi sağlanacak. Böylece suni zekada tekelleşmenin önüne geçilmesi de amaçlanıyor. 2030’da suni zeka pazarının 1,5 trilyon dolara yetişmesi planlanıyor. Bundan dolayı gelecek yıllarda suni zekada büyük yatırımlar planlanıyor.

Şimdiye kadar Avrupa’da suni zekaya çoğunlukla hususi firmalar yatırım yapmış oldu. Meydana getirilen yatırımlar ABD’den 14 kat, Çin’den 5 kat daha çok…

Sadece ülkelerin suni zekaya hususi ve kamuda daha oldukça yatırım yapması gerekecek. Burada her ülkenin aynı oranda yatırım yapamayacağını anlatmaya gerek yok. O nedenle AB’nin yeni ekonomideki en zenginleri de eğer oldukça büyük bir sürpriz eğer olmazsa bugünün aynı ülkeleri olacak.