Sımavna Kadısı oğlu Şeyh Bedreddin, küçük yaşlardan itibaren ilmî çalışmalara başlamış, Bursa, Konya, Suriye ve Kahire’de büyük İslâm âlimlerinden dersler almış, bilhassa İslâm fıkhı (hukuku) konusunda araştırmalar yapmıştır. Kahire’de bulunurken Hüseyin Ahlatî isimli Batınî bir şeyhe bağlanmış ve bu adam vasıtasıyla Islâmî anlayışında büyük değişiklikler doğmuştur. Hüseyin Ahlatî’nin ölümünden sonra yerine geçen Şeyh Bedreddin, sapık fikirlerini yaymak için büyük bir mücadeleye girişmiştir. “Varidat” isimli eserini yazarak şöhret kazandıktan sonra; Osmanlı tarihinde Fetret Devri denilen ve 11 yıl kadar süren dönemde Edirne’de padişahlığını ilan eden Musa Çelebi’nin en yakın adamlarından biri olup kazaskerlik makamına getirilmiş ve onun öldürülmesinden sonra Çelebi Sultan Mehmed’e karşı büyük bir isyan hareketi başlatmıştır. Saltanat hırsıyla girişilen bu anlamsız ihtilal hareketi sırasında kendisine yardımcı olan Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa isimli yakın adamları Osmanlı askerleri tarafından
öldürüldükten sonra kendisi de yakalanmış, kurulan şerî bir mahkemede suçunu itiraf etmiş ve Serez Pazarı’nda asılarak idam  edilmiştir.

(Toplam: 97, Bugün: 1 )