Alemdar Mustafa Paşa Nasıl Öldürüldü

Alemdar Mustafa Paşa Nasıl Öldürüldü

Emrindeki ordu ile İstanbul’a gelen ve tahtından indirilen III. Selim’i yeniden padişah yapmak isteyen Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim’in öldürülmesi üzerine II. Mahmud’a biat etmiş, onun sadrazamı olmuş fakat aradan üç dört ay geçmeden yeniçeriler isyan etmişlerdir. Bir gece yansı kışlalanndan çıkan yeniçeriler Bab-ı Ali’yi gizlice kuşatıp, Kethüda Dairesi’ni ateşe verdikten sonra, elli alü cariyesi ile haremdeki mahzene sığınan Alemdar’ı teslime zorlamışlardır. Buna razı olmayan sadrazam, II. Mahmud’un kendisine yardıma geleceğini boş yere beklemiş, nihayet mahzendeki barut fıçılarını kendi eliyle ateşleyerek intiharı tercih etmiştir. Müthiş bir padama ile yıkılan mahzenin yakınında bulunan bir çok isyancı da onunla birlikte yok olmuştur.

(Toplam: 15, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar