Altın Şafak Hermetik Cemiyeti, (Hermetic Order of the Golden Dawn) 1888 yılında İngiltere’de kurulan okült, majikal, mistik ve ezoterik öğretileri içeren inisiyatik bir cemiyettir.

Dini simgeler ve ruhsal kavramlar önemli rol oynamış olsa dahi Altın Şafak Hermetik Cemiyeti dini bir yapılanma değildir.

Altın Şafak Hermetik Cemetiyeti, hermetizm üzerine kurulu olmakla beraber kuruma bağlı olan kişiler; kendilerini felsefi, manevi ve fiziksel gelişime adamış ve kendi öğretim kurumlarında ökült bilimlerin prensiplerini, doğuya özgü çeşitli büyüleri ve doğu felsefesini öğrenmektedirler. Altın Şafak Hermetiğe bağlı bulunanlar arasında Paganist inançlıların yanı sıra Gnostik, Yahudi, Hıristiyan inançlı insanlar da bulunmaktadır. Üyelerine ezoterik kavramları öğretmenin yanı sıra ayin büyülerini pratiksel olarak da öğreten Altın Şafak Hermetik Cemiyeti’nin üyeleri kabala, astroloji, Antik Mısır büyüleri ile uğraşırlar. Cemiyet içerisinde bilinen iki önemli isim Israel Regardie ve Telema kurucusu Aleister Crowley’dır.