Barter Sisteminin Unsurları

Barter sisteminin üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar, barter şirketi, sistem üyesi gerçek ve tüzel kişiler ile barter işlemleridir. Barter şirketi, barter sistemini kuran ve işleyişini sağlayan şirketlerdir. Barter sisteminden üyelerin yararlanma biçim ve esaslarını tespit eder, sistem üyelerinin cari hesaplarını tutar, üyeler arasındaki bilgi akımını sağlayacak iletişim sistemini oluşturur, alıcı üyelerin borçlarını ödemelerini ve satıcı üyelerin alacaklarını tahsil etmelerini sağlar. Kısaca, mal ve hizmetlerin alıcı ve satıcılarını karşılaştırarak barter işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
Barter sistemi ile çalışmak için, sisteme üye olmak gerekmektedir. Üyelik için barter şirketine başvuran firmaların talepleri kabul edilirse, barter şirketi ile firma arasında bir üyelik sözleşmesi imzalanmaktadır.
Barter şirketi, üye firmalardan yıllık aidat ücreti adı altında bir bedel ya da gerçekleşen barter işlemleri üzerinden komisyon almaktadır. Barter işlemleri, barter sistemi üyesi kişiler arasında gerçekleşen ticari işlemlerdir. Barter işlemleriyle üyeler nakit kullanmadan birbirlerinden alış veriş yapma imkânına sahip olmaktadırlar.

(Toplam: 18, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar