Matematik’te bir konu olan “ardışık sayılar”,  sayılabilir sayıların  belirli bir kurala göre ardı ardına gelmesine “ardışık sayılar” denir. Örneğin; 0, 1, 2, 3, 4 sayıları ardışık sayıdır.
Ardışık Doğal Sayılar

0, 1, 2, 3, 4 gibi ardı ardına giden sayılar ardışık doğal sayılardır. Ardışık Doğal Sayıların sayma sayılarından farkı 0’dan başlamasıdır.
Ardışık Tek Doğal Sayılar

1, 3, 5, 7, 9 gibi sayılar Ardışık Tek Doğal Sayılar’dır.

Ardışık Tek Doğal Sayılar n, n + 1, n + 2, n + 3 … ile ifade edilir.

Ardışık Tek Doğal Sayılar 2n-1,2n+1,2n+3,… ile ifade edilir.
Ardışık Çift Doğal Sayılar

0, 2, 4, 6, 8, 10 gibi sayılar Ardışık Çift Doğal Sayılar’dır.

Ardışık Çift Doğal Sayılar 2n,2n+2,2n+4… ile ifade edilir.

Ardışık Sayı Kurallar
1. Ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.
2. İki ardışık sayının toplamı daima tektir.
3. Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir.
4. Terim Sayısı= ((Son Terim)- (İlk Terim) / Ortak Fark))+1

Ardışık Sayılarla İlgili Örnekler
1. 3 ardışık tek sayının toplamı 90 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır ?

x+x+2+x+4=90

3x+6=90

3x=84

x=28’dir.

2. 4 çift sayının toplamı 44 ise bunların en küçüğü ve büyüğünün toplamı nedir?

8,10,12,14

En büyük+ En Küçük = 8+14=22’dir.