ASCII Karakter Tablosu

ASCII (İngilizce: American Standard Code for Information Interchange, Türkçe: Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter setidir. İlk kez 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak sunulmuştur. ASCII’de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur. Kontrol karakterleri metnin akışını kontrol eden, ekranda çıkmayan karakterlerdir. Basılan karakterler ise ekranda görünen, okuduğumuz metni oluşturan karakterlerdir. ASCII’nin basılan karakterleri aşağıda belirtilmiştir. ASCII Code Chart.svg ASCII yazdırma karakterleri 32–126 arası sayılar klavyenizde bulabileceğiniz ve bir belgeyi görüntülediğinizde veya yazdırdığınızda görünen karakterlere atanmıştır. 127 SİL komutunu gösterir. ASCII yazdırma karakterleri tablosu KULLANIM ŞEKLİ KLAVYE SOL ALT+İLGİLİ SAYI KARILIGINDA ASCII KAREKTERİNİ ALIRSINIZ Ondalık Karakter 32 boşluk 33 ! 34 ” 35 # 36 $ 37 % 38 & 39 ‘ 40 ( 41 ) 42 * 43 + 44 , 45 – 46 . 47 / 48 0 49 1 50 2 51 3 52 4 53 5 54 6 55 7 56 8 57 9 58 : 59 ; 60 < 61 = 62> 63 ? 64 @ 65 A 66 B 67 C 68 D 69 E 70 F 71 G 72 H 73 I 74 J 75 K 76 L 77 M 78 N 79 O Ondalık Karakter 80 P 81 Q 82 R 83 S 84 T 85 U 86 V 87 W 88 X 89 Y 90 Z 91 [ 92 \ 93 ] 94 ^ 95 _ 96 ` 97 a 98 b 99 c 100 d 101 e 102 f 103 g 104 h 105 i 106 j 107 k 108 l 109 m 110 n 111 o 112 p 113 q 114 r 115 s 116 t 117 u 118 v 119 w 120 x 121 y 122 z 123 { 124 | 125 } 126 ~ 127 DEL 128 COS Genişletilmiş ASCII yazdırma karakterleri [değiştir] Genişletilmiş ASCII karakterler ek karakter talebini karşılar. Genişletilmiş ASCII’de, ASCII’de yer alan (aşağıdaki grafikte görüntülenen 0–32 arası sayılar) 128 karaktere ek olarak, 128 karakter daha bulunur; böylece toplam karakter sayısı 256’ya ulaşır. Bu ek karakterlerle bile, birçok dilde 256 karaktere katılamayan simgeler vardır. Bu nedenle, bölgesel karakter ve simgeleri karşılamak için ASCII çeşitlemeleri vardır. Örneğin, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Avustralya ve Afrika dillerine ait yazılım programlarında ISO 8859-1 olarak da bilinen ASCII tablosu kullanılır. Genişletilmiş ASCII yazdırma karakterleri tablosu: Ondalık Karakter Ondalık Karakter 128 Ç 192 └ 129 ü 193 ┴ 130 é 194 ┬ 131 â 195 ├ 132 ä 196 ─ 133 à 197 ┼ 134 å 198 ╞ 135 ç 199 ╟ 136 ê 200 ╚ 137 ë 201 ╔ 138 è 202 ╩ 139 ï 203 ╦ 140 î 204 ╠ 141 ì 205 ═ 142 Ä 206 ╬ 143 Å 207 ╧ 144 É 208 ╨ 145 æ 209 ╤ 146 Æ 210 ╥ 147 ô 211 ╙ 148 ö 212 Ô 149 ò 213 ╒ 150 û 214 ╓ 151 ù 215 ╫ 152 ÿ 216 ╪ 153 Ö 217 ┘ 154 Ü 218 ┌ 155 ¢ 219 █ 156 £ 220 ▄ 157 ¥ 221 ▌ 158 ₧ 222 ▐ 159 ƒ 223 ▀ 160 á 224 α 161 í 225 ß 162 ó 226 Γ 163 ú 227 π 164 ñ 228 Σ 165 Ñ 229 σ 166 ª 230 µ 167 º 231 τ 168 ¿ 232 Φ 169 ⌐ 233 Θ 170 ¬ 234 Ω 171 ½ 235 δ 172 ¼ 236 ∞ 173 ¡ 237 φ 174 « 238 ε 175 » 239 ∩ 176 ░ 240 ≡ 177 ▒ 241 ± 178 ▓ 242 ≥ 179 │ 243 ≤ 180 ┤ 244 ⌠ 181 ╡ 245 ⌡ 182 ╢ 246 ÷ 183 ╖ 247 ≈ 184 ╕ 248 ≈ 185 ╣ 249 ∙ 186 ║ 250 · 187 ╗ 251 √ 188 ╝ 252 ⁿ 189 ╜ 253 ² 190 ╛ 254 ■ 191 ┐ 255 ASCII yazdırma dışı denetim karakterleri [değiştir] ASCII tablosundaki 0–31 arasındaki sayılar, yazıcı gibi bazı çevresel aygıtları denetlemek için kullanılan denetim karakterlerine atanmıştır. Örneğin, 12 form besleme/yeni sayfa işlevine ayrılmıştır. Bu komut yazıcıya bir sonraki sayfanın başına atlama bilgisi verir. ASCII yazdırma dışı denetim karakterleri tablosu: Ondalık Karakter Ondalık Karakter 0 boş 16 veri bağlantısından çık 1 başlık başlangıcı 17 aygıt denetimi 1 2 metin başlangıcı 18 aygıt denetimi 2 3 metin sonu 19 aygıt denetimi 3 4 aktarım sonu 20 aygıt denetimi 4 5 sorgu 21 olumsuz bildirim 6 bildirim 22 zaman uyumlu boşta kalma 7 zil 23 aktarım bloğu sonu 8 geri al 24 iptal 9 yatay sekme 25 ortam sonu 10 satır besleme/yeni satır 26 değiştir 11 dikey sekme 27 çık 12 form besleme/yeni sayfa 28 dosya ayırıcısı 13 satır başı 29 grup ayırıcısı 14 dışarı kaydır 30 kayıt ayırıcısı 15 içeri kaydır 31 birim ayırıcısı

(Toplam: 85, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar