Bahadır Erdem kimdir, Aile Hukuku Derneği Başkanıdır.

Bahadır Erdem, 1964 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası Sami Erdem, anası Bingül Erdem’dir. Aslen Darende, Malatyalıdır. Ailesinin tek evladı olarak dünyaya gelmiştir. Ted Ankara Kolejinden 1983 senesinde mezun olduktan sonrasında 1987 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 senesinde yayınladığı teziyle İstanbul Üniversitesi Toplumsal Bilimler Enstitüsü Hususi Hukuk Kısmı’nden Yüksek Lisans Derecesini, 1998 senesinde yazdığı doktora teziyle İstanbul Üniversitesi Toplumsal Bilimler Enstitüsü Hususi Hukuk Kısmı’nden Doktora unvanını aldı.

Bahadır Erdem, 2000 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devlm Dalı’na Destek Doçent, 2004 senesinde da aynı Anabilim Dalına Doçent ve 2009 senesinde da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hususi Hukuk Anabilim Dalına Profesör ekibiyle atandı. Prof. Dr. Erdem, ek olarak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde milletlerarası hususi hukuk, kanunlar ihtilafı, uluslar arası bireysel davalar, uluslar arası fikri iyelik hukuku, Türk Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku dersleri vermektedir.

27 Kasım 2007 tarihindeki ve 5718 sayılı Milletlerarası Hususi Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un, tüm hazırlık çalışmalarında bulunmuş ve Hakkaniyet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak Kanun’un kabul edilmesine kadar etken vazife yapmıştır.

Prof. Dr. B. Bahadır Erdem 2004-2010 yıllarında Türkiye’deki üniversiteleri temsilen Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Profesör Bahadır Erdem, Hususi Hukukun Uyumlaştırılmasına İlişkin Internasyonal Enstitü’nün (UNIDROIT) Yönetim Konseyine seçilen Türkiye’nin ilk resmi üyesidir.

Prof. Bahadır Erdem, hâlihazırda Aile Hukuku Derneği’nin başkanlık görevini yürütmektedir. Bahadır Erdem, bununla beraber Türk Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyesi olup, Melek Yatırımcılar Derneği yönetim kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. Prof. Bahadır Erdem bununla beraber uzmanlık alanına giren mevzularda avukatlık, ulusal ve milletlerarası tahkim alanında hakemlik, arabuluculuk, danışmanlık ve bilirkişilik de yapmaktadır. Prof. Bahadır Erdem, birçok ICC tahkim mahkemesinde hakemlik yapmış ve yapmaktadır.

Bahadır Erdem, 1999 senesinde kurmuş olduğu “Erdem/Erdem Hukuk Bürosu”nun sahibidir.

Bahadır Erdem evlidir ve bir kız evladı vardır.

Üyelikleri ve Görevleri:
– UNIDROIT Yönetim Konseyi Üyesi
– Aile Hukuku Derneği Kurucusu ve Başkanı
– İstanbul Tecim Odası (İTO) Tahkim Divanı Üyeliği
– İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu Üyeliği
– İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
– European Law Institute ve UNIDROIT Bünyesinde Yürütülen “From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure” Projede Danışman
– Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
– Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
– İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
– Melek Yatırımcılar Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi
– Çocuğum Olmadan Asla Platformu Kurucusu
– Malatya Eğitim ve Öğretim Vakfı Üyesi
– İstanbul Barosu Üyeliği.