Barter sisteminde fiyat, alıcı ve satıcı arasında belirlenmekte olup, işlemlerde peşin fiyatın geçerli olması esastır. Uygun fiyat, ürünün normal şartlarda peşin satış fiyatıdır. İskonto, spot piyasa fiyatı gibi uygulamalara sistemde pek rastlanmamaktadır. Barter şirketleri, sisteme arzettiği mal veya hizmet için talepte bulunan bir üyeye, nakit olursa daha iyi fiyat verme teklifinde bulunmamakta ve üyelerine müşteri bulma garantisi vermemektedirler.
Anlaşma esas olarak firmalar arasında yapıldığından, satış şartları söz konusu firmalar arasında serbestçe belirlenmektedir. Sistemden mal veya hizmet satın alacak üyeler ise arz edilen mal veya hizmetin fiyatını uygun buldukları takdirde alım yapmakta serbesttir. Bu aşamada barter şirketi arz ve taleplerin spekülatif olup olmadığını kontrol etmenin dışında müdahalede bulunmaz. Burada önemli olan, üye firmaların fiyatlamada piyasa koşullarına uymaları gerektiğidir.
Aksi takdirde, yüksek fiyatlı arzlar ve düşük fiyatlı talepler müşteri bulamayacağından, sistem, fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyeceği gibi, bu durum üyelerin çıkarlarına da uygun düşmez.
Bu nedenle sistemden mal alarak borçlanan firmalar, sisteme mal arz ederek borçlarını ödedikleri takdirde daha kazançlı olmaktadırlar. Eğer satışı gerçekleştiremezlerse vade sonunda nakit ödeme yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu aşamada fiyatı piyasanın üstünde tutan firma hem satış yapmakta zorlanmakta, hem de vade yaklaştığında fiyatı aşağıya çekerek maliyetinin altında satış yapma durumunda kalabilmektedir.
Barter sisteminde, üye firmalar kârlılıklarını olumsuz yönde etkilememek için standartlara uygun alışveriş yapmak zorundadırlar. Çünkü sistemde hem alıcı, hem de satıcı konumundadırlar. Alıcısı olsa bile yüksek fiyatla satış yapan üye firma, kendisinin de yüksek fiyatla alım yapacağının bilincinde olmalıdır.
Bir üyenin standart dışı davranışının bütün üyelere emsal oluşturabileceğinden hareketle üye firmalar hem alımda hem de satışta avantajlı olacak fiyatlarla alışveriş yapmalıdırlar.
Aksi takdirde sistem bozulmakta ve değerinin üstünde bir bedelle satış yapan üye, aynı şekilde alım yapmak zorunda kalmaktadır. Üye firmalar, açıkça belirli şekilde ürünlerine yüksek fiyat talep edememekte, alıcı firmalar da bilerek bu fiyatlardan alım yapamamaktadırlar. Gerçekleşen yüksek fiyatlı bir barter işleminde satıcı kadar, fiyata razı olan alıcı da aynı derecede kusurlu sayılmaktadır. Bu koşullar göz önüne alınarak satıcı tarafından fiyatlandırılan malın değeri, barter şirketinin çalıştığı döviz cinsine çevrilerek sisteme sunulmaktadır.

(Toplam: 22, Bugün: 1 )