Bir firmanın satın aldığı mal ve hizmetin bedelinin, söz konusu firmanın kendi ürettiği mal ve hizmetle ödendiği barter sistemini, zamanla mal ve hizmetlerin rekabet ortamında çoğalması, çok şekilli, renkli ve sınıflı hale gelmesi nedeniyle birebir uygulamak (bilateral barter) imkânsız hale gelmiştir.
Multilateral (çok istasyonlu) sistemde ise, barter organizasyonu bir havuz teşkil etmekte ve üyeler bu
havuza borçlanarak mal veya hizmet almakta, borçlarını da kendi mal veya hizmetlerini sunarak ödemektedirler. Multilateral barter’da, firmalar birbirlerinden doğrudan alım yapmakta, ancak sisteme borçlanmaktadırlar. Böylece mal veya hizmet satıcısının alacağı garanti altına alınmakta, bilateral sistemde olduğu gibi arz eden taraf mal sattığı firmanın malını almak zorunda kalmadan, ihtiyacı olan malı sistem içinde almak hürriyetine sahip olmaktadır.

Bilateral (İki İstasyonlu) Barter

Multilateral (Çok İstasyonlu) Barter