Birleşmiş Milletler Teşkilatı

Müttefiklerin oluşturduğu 26 ülke hükümeti, başkan Roosevelt’in önderliğinde ilk kez 1 Ocak 1942’de Birleşmiş Milletler adını kullanarak, bu teşkilatın kuruluş çekirdeğini oluşturdular. 25 Nisan-26 Haziran 1945 arasında San Fransisco’da toplanan  Birleşmiş Milletler Uluslararası Konferansı, Birleşmiş Milletler’in ilk oluşumunu hazırladılar ve 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler (UN-United Nations) teşkilatının kurulduğunu ilan ettiler. 24 Ekim 1945’te teşkilatın kuruluşuna 51 ülke imza atmışken, günümüzde üye ülke sayısı 171’e ulaşmıştır.

Andorra, Tayvan, Kribati, Kuzey ve Güney Kore, Liechtenstein, Monako, Nauru, San Marino, İsviçre, Tongo, Tuvalu ve Vatikan dışındaki dünyadaki bütün ülkeler Birleşmiş Milletler’in üyesidir.

Birleşmiş Milletlerin Türkiye misyonu adresi şöyledir:

821 United Nations Plaza, 10th Floor, New York, NY 10017, ABD .
Tel: (212) 949 0150 Fax: 949 0086

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNESCO TEŞKİLATI

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
7 Place de Fonteney 75200 Paris FRANSA
Tel: 45 68 10 00 Fax: 45 67 16 90

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu. 1946. Dünya insanlarının, eğitim, kültür ve bilim yoluyla birbirleriyle yakınlaşmalarını ve bu konudaki araştırma, geliştirme ve ortaya çıkan kültürel varlıkları korumayı amaçlar.

IIEP International Institute For Educational Planning
7-9 rue Eugene Delacroix 75116 Paris FRANSA
Tel: 45 03 77 00 Fax: 40 72 83 66

Uluslararası Eğitim Planlama Enstitüsü. 1963. UNESCO tarafından kuruldu. Unesco üyesi ülkelerin, sosyal ve ekonomik gelişme çabalarını eğitim planlaması konusundaki bilgi akışı ile desteklemeyi ve ileri düzeyde stajyer eğitimi konusunda merkezi çalışmaları yürütmeyi amaçlamaktadır.

IBE International Bureau of Education
CP 199, 1211 Geneva 20 İSVİÇRE

Uluslararası Eğitim Bürosu. 1925. Hükümetler arası bir kuruluştur ve Unesco ile işbirliği içindedir. Eğitim planlaması ve işbirliği içindeki kurulların koordinasyonunu yürütür. Uluslararası seminerler ve konferanslar verir. Kütüphanesinde 100.000 cildi aşkın kitabı, yılda 1200 haber ajansı bülteni ve 350.000 mikrofilme kaydedilmiş araştırma raporu vardır.

United Nations University
53-70 Jingumae 5-chome Shibuya-ku, Tokyo 150 JAPONYA
Tel: (3) 3499-2811 Fax: (3) 3499-2828

Birleşmiş Milletler Üniversitesi. 1975. BM çatısı altında ve yine BM ve UNESCO’nun sponsorluğunda çalışan otonom bir enstitüdür. BM genel kurulu tarafından 1973’de akademik bağımsızlık garantisi verilmiştir. Henüz lisans veya lisansüstü düzeyde veya bir kurs seviyesinde dahi olsa öğrencisi olmamasına karşın, Üniversite yönetiminin uyguladığı programlara stajyer öğrenci kabul edilmekte,  lisans ve lisansüstü öğrenciler için araştırma olanakları sağlamaktadır. Üniversitenin, evrensel insan değeri ve global insan sorumlulukları, dünya ekonomisi için yeni yöntemler, insan sağlığı, sağlıklı nüfus artışı, bilim ve teknoloji üzerine ileri araştırma gibi çok değişik alanlarda son derece gelişmiş programları vardır.

University of Peace
Apdo postal 138 Ciudad Colon COSTA RİKA
Tel: 2-49-10-72

Barış Üniversitesi. 1980. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ancak finansal yönden bağımsız kaynaklarca desteklenen akademik bir eğitim kuruluşudur. İlk öğrencileri 1984’de mezun olmuştur. Şu anda 28 öğrencisi, 19 öğretim görevlisi vardır. Ülkelerin büyüme hızı ile barış arasındaki ilişkileri, göçmen ve sığınmacıların barışa etkisi, dünya barışı ile ilgili bütün konuları araştıran program ve dersleri vardır.

ICSU INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC UNIONS

International Council of Scientific Unions
51 blvd de Montmorency 75016 Paris FRANSA
Tel: 45 25 03 29 Fax: 42 88 94 31

Bilimsel Organizasyonlar Uluslararası Kurulu. 1931. Bilim ve bilim ile ilgili çeşitli alanlardaki uluslararası çabaları koordine etmek, bilimsel uygulamaları kullanılabilir kılmak için uluslararası dernek ve birlikler arasında formasyonu sağlamak kurulun belli başlı amaçları arasındadır.

ICSU ÜYESİ KURULUŞLAR:

International Astronomical Union 98 bis blvd Arago, 75014 Paris, FRANSA.

Uluslararası Astronomi Birliği. 1919. Çeşitli ülkelerdeki astronomlar arasında işbirliği faaliyetlerini düzenlemekte, astronomi ve onun branşları üzerine daha kapsamlı eğitim olanaklarını sunmaktadır.

International Geopraphical Union (IGU) Dept of Geography, University of Bonn, 53115 Bonn, ALMANYA.
International Mathematical Union Instituto de Matematica Pura e Aplicada, Estrada Dona Castorina 110, 22.460 Jardim Botanico, Rio de Janerio, RJ, BREZİLYA

Uluslararası Matematik Birliği. 1950. Matematik üzerine uluslararası işbirliği yapmak, kongreler, seminerler düzenlemek, matematiğin gelişimi için uluslararası aktiviteleri desteklemek amaçları arasındadır.

International Union of Biochemistry and Molecular Biologhy c/o Institute of Biochemistry and Molecular Biology, Technical University of Berlin, Franklinstr. 29, 10587 Berlin, ALMANYA

Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliği. 1955. Konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon dağıtımı, bilimsel çalışmaları desteklemek, işbirliği sağlamak belli başlı amaçlarıdır.

International Union of Biological Sciences 51 blvd de Montmorency, 75016 Paris, FRANSA

Biyolojik Bilimler Uluslararası Birliği. 1919.

International Union of Cristallography 2 Abbey Square, Chester. CH1 2HU, İNGİLTERE
International Union of Geodesy and Geophysics Ave E. Belin 18, 31055 Toulouse Cedex, FRANSA

Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği. 1919.

International Union of Immunological Societes (IUIS) Dept of Surgery, Unşversity of Edinburgh, Medical School, Teviot Place, Edinburgh, EH8 9AG, İSKOÇYA

Tıbbi Bağışıklık Uluslararası Birliği.

International Union of Microbiological Societes Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire de CNRS, 15 rue Descartes, 67084 Strosbourg Cedex, FRANSA

Uluslararası Mikrobiyoloji Grupları Birliği. 1930.

International Union of Nutritional Sciences c/o Dept of Human Nutrition, Agricultural Univ., Bomenweg 2, POB 8129, 6700 EV Wageningen, HOLLANDA

Uluslararası Beslenme Bilimleri Birliği. 1946.

International Union of Pharmacology Universite Catholique de Louvain, Lab. de Pharmacologie, UCL 54.10, 1200 Brussels, BELÇİKA

Uluslararası Eczacılık Birliği. 1959. Eczacılık alanında, uluslararası işbirliği, araştırma, tartışma ve sempozyum düzenlemek, uyuşturucuya karşı dünya sağlık örgütü ile işbirliği yapmak, dört yılda bir uluslararası kongre düzenlemek amaçları arasındadır.

International Union of Physiological Sciences c/o Dr. R. Naquet, Laboratoire de Physiologie Nerveuse, CNRS, 91190 Gif-sur-Yvette, FRANSA

Psikolojik Bilimler Uluslararası Birliği. 1953.

International Union of Pure and Applied Biophysics Dept of Biochemistry and Molecular Biology, The University of Leeds, Leeds LS2 9JT, İNGİLTERE
International Union of Radio Science c/o University of Ghent, Laboratory of Electromagnetism and Acoustics, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Ghent, BELÇİKA
International Union of the History and Philosophy of Science Office for History of Science, University of Uppsala, Box 256, 75105 Uppsala, İSVEÇ

Tarih ve felsefe bilimleri Uluslararası Birliği. 1956.

International Union of Theoretical and Applied Mechanics Technische Universitat Wien, Wiedner Hauptstr. 8-10/E201, 1040 Vienna, AVUSTURYA

DİĞER ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

Academia Europea 31 Old Burlington St. London W1 İNGİLTERE
Tel: 020-7734 5402 Fax: 020-7287 5115.

Bağımsız öğrenim görmede önemli konuları açıklayan yayınlara sahiptir ve burs alanında Avrupa’daki aktiviteleri genişletmeyi amaçlamaktadır.

Academia Scientiarum et Artium Europea Waagplatz 3 5020 Salzburg AVUSTURYA
Tel: (662) 84 13 45 Fax: (662) 84 13 43

Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi. 1990. Konusuyla ilgili yayınlar hazırlamak, Avrupa düzeyinde sanat ve bilimle ilgili çalışmaları desteklemek.

Albert Einstein International Academy Foundation c/o US Federal Bldg 301 West Lexington St Independence, MO 64050 USA
Tel: (816) 833 0033 Fax: (816) 833 2125

Albert Einstein Uluslararası Akademi Vakfı. 1965. Bilim, güzel sanatlar ve diğer konular ile ilgili bilgi arttırıcı yayınlar hazırlamakta, başarılı doktora öğrencilerine Albert Einstein ödülü vermekte ve dünya barışı için bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemektedir.

African Cultural Institute 13 ave du President Bourguiba POB 01, Dakar SENEGAL
Tel: (221) 25 04 11

Afrika Kültür Enstitüsü. 1971. Bilimsel ve kültürel değişim ve gelişme; Afrikalılar arasında kültür alışverişi; kültür eğitimi bu enstitünün ilgi alanlarındandır.

European Cultural Foundation Jan van Goyenkade 5 1075 HN Amsterdam HOLLANDA
Tel: (20) 676 0222 Fax: (20) 675 2231

Avrupa Kültür Vakfı. 1954. Avrupa ülkeleri arasında kültürel, eğitsel ve çevre ile ilgili alanlarda değişim programları uygulamak ve Avrupa insanını bu konularda bilinçlendirmek amaçları arasındadır.

International Amateur Theatre Association Vesterbrogade 175 1800 FRB C, Copenhagen DANİMARKA
Tel: 31 22 22 45 Fax: 33 25 25 53

Uluslararası Amatör Tiyatrocular Derneği. 1952.

International Council for Film, Television, and Audio-Visual Communication 1 rue Miollis 75732 Paris Cedex 15 FRANSA Tel: (1) 45 68 25 56 Fax: (1) 45 67 28 40

Film, Televizyon ve Görsel İletişim Uluslararası Kurulu. 1958. Üye organizasyonlar arasında işbirliğini amaçlamaktadır.

International Federation for Theatre Research Flat 9, 118 Avenue Road London W3 8QG İNGİLTERE

Tiyatro Araştırmaları Uluslararası Federasyonu. 1955.

Stockholm International Peace Research Institute Pipers vag. 28 170 73 Solna İSVEÇ Tel: (8) 6559700 Fax: (8) 655 9733

Stokholm Uluslararası Barış İnceleme Enstitüsü. 1966. Dünya barışının karşılaştığı sorunları inceler ve bireyleri bu sorunlar karşısında uyarır.

United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations,1211 Geneva 10 İSVİÇRE Tel: (22) 798 5850 Fax: (22) 733 1383

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü. 1965. Birleşmiş Milletler çatısı altında, eğitim ve araştırma yolu ile, BM organizasyonlarının daha başarılı olması için araştırmalar yapar, ülkelerin sahip oldukları sosyo-ekonomik yapılarını güçlendirecek çalışmalarda bulunur.

Association for Teacher Education in Europe 60 rue de la Concorde,1050 Brussels BELÇİKA Tel: (2) 514 51 81 Fax: (2) 514 11 72

Avrupa Öğretmen Eğitim Derneği. 1976. Öğretmen eğitimi için enstitüler arası ilişkileri güçlendirir, eğitim için sorumluluklarını yüklenir, çalışma grupları ve yıllık seminerler düzenler.

International Association of Dental Students c/o Dr P A Zillen FDI World Dental Federation 7 Carlisle St.,London W1V 5RG İNGİLTERE Tel: (020) 7935 7852 Fax: (020) 7486 0183

Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Derneği. 1951.

FIOCES – International Federation of Organizations for School Correspondence and Exchange 156 via Torino, 10015 Ivrea ITALYA

Okul Yazışma ve Değişim Organizasyonları Uluslararası Federasyonu. 1929.

Council of European National Youth Committees 6 rue des Champs Elysees, 1050 Brussels BELÇİKA

Avrupa Ulusal Gençlik Komiteleri Konseyi. 1963. Avrupa gençliğinin bilinçlendirilmesi ve ulusal gençlik komitelerini Avrupa Kurumları nezdinde temsil etmek amacı ile ortaya çıktı. Gençlik komiteleri arasında bilgi alışverişini sağladığı gibi, proje, seminer ve araştırma grupları gibi faaliyetlerde bulunur.

International Youth and Sudent Movement for the UN c/o Palais des Nations 1211 Geneva 10 İSVİÇRE

Birleşmiş Milletler Uluslararası Öğrenci ve Gençlik Hareketi. 1948. Birleşmiş Milletler anayasası ile insan hakları evrensel bildirgesinin günlük yaşama uyumunu sağlar. 53 ülkede faaliyet gösterir.

International Federation of University Women 37 Quai Wilson 1201 Geneva İSVİÇRE
Tel: (41-22) 731 2380 Fax: (41-22) 738 0440

Üniversiteli Kadınlar Uluslararası Federasyonu. 1929. Tüm dünya’da Üniversite’de okuyan kadınlar arasında dostluk ve anlayışı geliştirmeyi amaçlar.

World Council of Young Men’s Service Clubs Polton Rd, Loanhead EH20 9DB İSKOÇYA

Genç Erkeklerin Hizmet Kulüpleri Dünya Kurulu. 1946. Gençler arasında anlayış ve hoşgörüyü arttırmak için bilgi alışverişi sağlamanın yanı sıra, onlara medeni sorumluluk bilinci vermeye çalışır.

World Association of Girl Guides and Girl Scouts Olave Centre 12c Lynd Hurst Rd,London NW3 5PO İNGİLTERE

Dünya Kız Rehber ve İzciler Topluluğu. 1928. Kız rehber ve izcilerin yetiştirilmesi, aralarında bilgi değişiminin gerçekleştirilmesi, dostluk ilişkilerinin uluslararası düzeyde hareketlendirilmesi amacı ile kuruldu.