Boşanma davaları günümüzde sıklıkla görülen hukuki yollardan birisidir. Evlilikte anlaşamayan eşler kanunen boşanırlar. Ama boşanacak olan kişiler nasıl bir yol izleyeceklerini bilmezler. İşte Boşanma davası nasıl açılır ve Nasıl bir yol izlenir.

Eşler anlaşarak yada, bir insan eşinden bağımsız olarak boşanma davası açabilir. Anlaşamama gibi nedenlerini ileri sürer ve aile mahkemerine boşanma dilekçelerini vererek boşanma davası açabilir.

Boşanma davalarında eşlerin ikiside boşanmayı istiyorsa mahkeme hiç uzamaz ve boşanma gerçekleşir.

Boşanma nedeni ıspatlanmış ise mesela dayak sonrası rapor alınmış veya aldatma gibi durumlarda elde bir belge varsa hakim boşamayı kısa bir süre içinde bitirir.
Boşanmada davası başlamadan önce veya boşanma davası olduğu anda hakim iki tarafından anlaşmamalarıyla ilgili bilgilerin toplanıp incelemesini istiyebileceği gibi araştırma yapılmasınıda istiyebilir. Hakim boşanma davalarında gerek görürse sosyal danışma veya psikolog atayarak inceleme yaptırabilir…

Boşanma Davalarında İzlenilen Yollar

1- Avukat aracılığıyla aile mahkemelerine dilekçe verilir yada eşlerden birisi kendisi bu dilekçeyi aile mahkemelerine verebilir.

2- Mahkeme boşanma dilekçesini gözden geçirir. Boşanma nedenine bakarak eşlerin şahsına yada avukata bir bildiri gönderir.

3- Dava sırasında mahkeme hakimi boşanma nedeninin araştırılması istiyebilir.

4- Mahkemenin işlerine göre yakın veya ileri bir tarihe gün verilir.

5- Şiddetli geçimsizlik yada anlaşmalı boşanma durumlara haricinde mahkeye başvurulması taktirinde eşler katılmadan avukatların aracılığı ile boşanma gerçekleştirilebilir.