Benito Mussolini 1883-1945 yılları arasında yaşamış İtalyan devlet adamı ve diktatördür.
Faşizmin kurucusu olarak kabul edilir. Pek çok mücadeleden sonra, 1925 yılında İtalya’nın başına geçmiş; sert, acımasız ve zalim bir tiran olarak büyük katliam ve zulümlere imza atmıştır.
Hitler’in başarıları üzerine 1939 yılında Almanya ile birlikte Faşist ideolojiyi bütün dünyaya yaymaya çalıştı. Arnavutluğu işgal etti, Fransa ve Yunanistan’a saldırdı. 1940 yılında tamamen Almanya’ya tabi uydu bir devlet başkanı olarak göründü, italya, savaşın acıları ile boğuşmaya başlayınca Mussolini, parti liderleri tarafından yetkilerini devretmeye çağrıldı. 1943 yılında Kralın emriyle tutuklandı. Alman paraşütçü
birlikleri tarafından hapisten kurtarılıp yeniden mücadeleye başladıysa da 1945 yılında Almanya’nın, I I . Dünya Harbi’nden mağlup çıkması üzerine Mussolini de her şeyini kaybetti, isviçre’ye kaçmaya çalışırken, kendisine muhalif çeteler tarafından yakalandı ve metresi ile birlikte idam edildi. Cesedi Milano’ya götürülüp ayaklarından asılmak suretiyle günlerce teşhir edildi.

(Toplam: 51, Bugün: 1 )