a) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,
b) Sürekli iş göremezlik geliri , malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,
c) Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirilmiş iken,

ölen sigortalının ailesine verilir.

Cenaze ödeneği sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, yoksa anne veya babasına, o da yoksa kardeşlerine ödenir. Cenazenin bu kişiler dışında kaldırıldığı belgelenmesi halinde cenazeyi kaldıran kişiye ödenir. Cenaze ödeneğinin yapılabilmesi için hak sahiplerinin bir dilekçe ile talepte bulunması gerekir.Cenaze ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ödenir.