Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar Nelerdir

1-) Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet rejiminin Türk halkına kazandırdıkları
En kısa tarifle Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesidir. Cumhuriyet, akla ve bilime dayanan, tüm vatandaşların ihtiyaçlarını eşit bir şekilde gidermede kullanılan en iyi yönetim şeklidir. Bununla birlikte Cumhuriyet, demokrasinin işleyişini ve gelişimini kolaylaştıran bir rejim sistemi olmasıyla da, bir çok ülke tarafından en iyi yönetim şekli olarak kabul görmüştür.

Cumhuriyet rejiminde, devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkiler yasalarla düzenlenir. Tüm ülke vatandaşları hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın tüm haklardan eşit olarak faydalandırılır. Kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminde, vatandaşlar yasalar çerçevesinde özgürce hareket etme ve düşüncelerini açıkça ifade etme hakkına da sahip olur.

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Türk milleti, cumhuriyetin sağlamış olduğu olanaklardan faydalanarak kısa zamanda her alanda gelişme göstermiş, çağdaşlaşma yolunda da büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bir toplumun çağdaşlaşması ve ilerlemesi için cumhuriyet ile yönetilmesi baş koşuldur.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk vatandaşlarının çağdaş bir toplum haline gelerek dünya devletleri ile yarışır bir hale gelmesi, Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te ilan ettiği Cumhuriyet ile mümkün olmuştur. Cumhuriyet sayesinde halk, ilk defa yönetimde söz sahibi olmuş, seçmiş olduğu milletvekilleri aracılığı ile sorunlarına kanunların izin verdiği ölçülerde, meclis çatısı altında çözüm arama hakkını elde etmiştir.

Cumhuriyet yönetimi, Türkiye’de yenileşmenin, çağdaşlaşmanın ve ileriye gitmenin yolunu açmıştır. Bütün bunlardan dolayı Türk milleti, cumhuriyet rejimini benimsemiş ve dünyada cumhuriyetin en iyi şekilde uygulandığı bir ülke haline gelmiştir.

2-) Akla ve bilime en uygun rejim olan cumhuriyet rejimi, kısa ve kabaca tabiriyle milletin kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlanabilir. Toplumsal ihtiyaçları gidermek için en uygun devlet şekli olmasının yanında, demokrasiyi de geliştiren en iyi sistemdir. Toplumu meydana getiren bütün fertlerin hak ve özgürlükleri ancak ve ancak cumhuriyet rejimi sayesinde güvence altına alınabilir. İşte bu nedenledir ki Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. İnsanların devlet yönetimine iştirak etmesini ve katılmasını aynı zamanda bütün çıkarılmış bütün yasalar karşısında eşitliğini savunması yönüyle de demokrasinin teminatı olan bir ilkedir. cumhuriyet rejiminin her zaman devamlılığı savunan bu ilke sayesinde Türk milleti, yasalar çerçevesinde olmak kaydı ve şartı ile dilediği gibi yaşama ve hak arama özgürlüğüne kavuşturlmuştur. Ancak bu ilke sayesindedir ki milletimiz ülke yönetiminde söz sahibi olma hakkı ve de fırsatını elde edebilmiştir.

Türk ulusu, cumhuriyetin getirdiği bu imkânlar ile çok kısa zamanda çağdaşlaşma yolunda önemli hamleler yapma imkânına da kavuşmuştur. Bugün ulus olarak sahip olduğumuz olanaklar, cumhuriyetin milletimize kazandırdığı faydalardır. Bu gün hızla gelişse dünyamızda çağdaşlaşmanın ve ileriye gitmenin baş koşulu yine cumhuriyettir. Bu sebeplerden dolayı Atatürk, cumhuriyetçilik ilkesini, Türk dünyayı şaşırtan büyük Türk İnkılâbı’nın birinci ilkesi kabul etmiştir. Cumhuriyet rejimi, Türkiye’de çağdaşlaşmanın, yenileşmenin, reformların ve de ileriye gitmenin yolunu açmıştır.

(Toplam: 64, Bugün: 1 )