Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili süreler

Dahilde İşleme İzin Belgesi´nin süresi Dış Ticaret Müsteşarlığınca proje konusu malın özelliğine göre belirlenir. Bu süre 12 ayı geçemez. Ancak, Müsteşarlık mamulün özelliklerini dikkate alarak bu süreyi kısaltabilir. Dahilde işleme izin belgelerine, belgede taahhüt edilen ihracatın %50´sinin gerçekleştirilmesi halinde belgenin orjinal süresinin 1/4´i kadar süre verilebilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kullanımı

İthal için: Belgenizi giriş gümrük Müdürlüğüne göstererek, ithal edeceğiniz maddelerin gümrük, Fon, KDV tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatınızı yapabilirsiniz.

Yerli hammadde alımı için: Dahilde İşleme izin belgenizin bir fotokopisini satıcı firmaya vermeniz halinde, satıcı firma fatura üzerine “İşbu satış ………. firmasının ………… tarih ve ………D1-…….. no.lu Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında yapılarak KDV istisnasından yararlandırılmıştır” yazısını yazarak sizden KDV almayacaktır. İmalatçı-ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 2 (iki) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat uygulamasında yararlanabilirler.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili yükümlülükler ve bilinmesi gerekenler

İthalatın yapılması: İthalat ve ihracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalat miktarınıza karar verirken, belge süresi içinde ihraç edebileceğiniz kadar ithalat yapınız. Aksi halde elinizde kalan hammaddeler için ödemediğiniz KDV, gümrük ve fonu tutarlarını cezaları ile geri ödersiniz.

İthal ve ihraç miktarı: Belgenizde yazılı hammaddelerin tümünü ithal veya ihraç etmek zorunda değilsiniz. İthal edilen hammaddenizi, imalatınızda kullanıp ihraç etmeniz yeterlidir. İthal edilmeyen hammadde için ihracat sorumluluğunuz yoktur.

İhracat: İhraç edilen mamullerin Gümrük çıkış beyannamelerine, firmanızın adı ile Dahilde işleme izin belgesi tarih ve numarasının yazılması zorunludur. Yazılmazsa ihracatlarınız belgenize sayılmaz.

Beyannameler: Gümrük giriş ve çıkış beyannamelerinizin okunaklı birer fotokopilerini tarih sırasına göre bir klasörde saklayınız. Her beyannameyi dosya üzerindeki ithal veya ihraç listelerine yazınız. Bunlar kapatma sırasında istenecektir.

(Toplam: 21, Bugün: 1 )