Deniz suyu niçin tuzludur

Yirminci yüzyılın başlarında bilim adamları bu mevzuyu oldukça rahat bir halde açıklıyorlardı. Bu açıklamaya gore, her ne kadar nehirlerin suları tatlı ise de içlerinde bir miktar da erimiş mineral vardır. Yataklarındaki bu mineralleri ve içlerinde tuz bulunan kayaları erozyona uğratarak okyanuslara taşırlar. Bu mineraller içinde en oldukça olanı kimya dilinde sodyum klorür (NaCl) diye adlandırılan bildiğimiz sofra tuzudur ve tekrar karaya geri dönmez.


Bilim adamları bu teoriden yola çıkarak dünyanın yaşlarının da hesap edilebileceğine inanıyorlardı. Sadece nehirlerdeki tuz oranı ile okyanuslardaki tuz oranı karşılaştırma edilerek meydana getirilen hesaplamalarda dünyanın yaşı 300 milyon yıl çıktı. Dünyamız ise gerçekte 4,5 milyar küsur yaşındadır.

Ek olarak bu teoriye gore denizlerdeki tuzun her geçen yıl artması gerekir. Her ne kadar denizlerdeki tuz oranı bölgelere ve zamana gore değişim gösterse de içindeki belli başlı elementlerin yoğunluklarının yüz milyonlarca yıl nerede ise aynı kaldıkları bilinmektedir. Öyleyse bu yüksek miktardaki tuz başlangıçta denizlere nereden gelmiştir? Bilim adamları da tam olarak bilemiyorlar ve güvenilir değiller fakat iyi bir tahminleri var.

Tuz iki çeşit atomdan yapılmıştır. Sodyum (Na) ve Klor (Cl). Bilim adamları Sodyum’un ilk teoride olduğu benzer biçimde nehirler yolu ile karalardan denizlere taşındığını, Klor’un ise dünya tarihinin ilk dönemlerinde, yer kabuğu ile yer merkezi içinde kalan katmanlardan, okyanusların diplerindeki çatlaklar ve volkanlar yolu ile denize karıştığını ve bu ikisinin birleşerek denizin tuzunu oluşturduklarını tahmin ediyorlar.

Fakat hala niçin denizlerin gittikçe tuzlu olmadığının yanıtını alabilmiş değiliz. Bilim adamları bunun açıklamasını da şöyleki yapıyorlar: Tuz nehirler yolu ile denizlere ilave edilmektedir, fakat bununla beraber denizdeki öteki kimyasallarla birleşerek, okyanus tabanındaki kayalar tarafınca emilerek yada deniz suyunun çözeltisinden ayrılıp çökelti haline gelmiş olarak bir halde deniz suyunun içinden eksilmektedir.

Yüz milyonlarca yıl, eksiltme ve ilave etme yolu ile deniz suyunun tuzluluk oranını hep aynı tutan bu müthiş ayar hakikaten oldukça etkisi altına alan.

(Toplam: 55, Bugün: 1 )