Mısır’ın üçüncü cumhurbaşkanı olan Enver Sedat 1918 yılında doğmuştur. Öğrenciliği sırasında siyasî faaliyetlere girişmiş; 1952 yılında Kral Faruk’a karşı gerçekleştirilen askerî darbeye katılarak kendisini tanıtmış, 1970 yılında da
halefi Cemal Abdunnasır’ın ölümü üzerine Mısır devlet başkanı olmuştur.

Dinî hassasiyetten uzak, batı yanlısı ve İsrail dostu bir diktatör olarak tanınan Enver Sedat tek başına iktidarda kaldığı 11 yıllık süre içinde pek çok zülüm ve işkencelerle halkını sindirmiş; özellikle İslâmî kuruluşlara cephe alarak tam bir Firavun edasıyla hareket etmiştir. Ülkesinin Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerini de keserek batıya açılmayı isteyen döktatör, Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra Menahem Begin’le birlikte, güya barış çabalarına destek verdiği için 1978 yılında, Nobel Barış ödülü ile taltif edilmiştir.

1981 yılına gelindiğinde artık bu diktatörün yok edilmesine karar veren ve Mısır ordusunda yüzbaşı rütbesinde görev yapan Halid İslambulî isimli bir subay, sekiz arkadaşıyla birlikte hareket ederek, Mısır’ın bağımsızlığının kutlandığı bir tören sırasında, bindikleri askerî araçlardan inip tribünde kendilerini seyreden kibir ve gurur heykeli diktatörü kurşun yağmuruna tutmuşlardır.
Televizyonlarda açıkça gösterilen bu suikast sırasında Halid İslambulî ve arkadaşlarının kararlılıkları ve cesaretleri bütün dünya tarafından seyredilmiştir. Onlar, Enver Sedat’ın öldüğünden emin olmak için protokol duvarının
üstüne de çıkarak ateş etmeyi sürdürmüşlerdir.
Daha sonra yakalanan Halid İslambulî ve arkadaşları göstermelik bir mahkeme safahatından sonra idam edilmişlerdir.