Parathormonun Biyosentezi ve Yapısı
Parathormon, paratiroyit bezlerinin ana hücrelerinde yapılmaktadır. Yapısal açıdan, 84 adet aminoasitten meydana gelen tek bir polipeptit zinciridir.

Parathormonun Fizyolojik Etkinliği
Kan içindeki kalsiyum miktarını artıran bir tür hormondur; yani kan içindeki kalsiyum seviyesini yükseltir ve bu işlevi kemikten kalsiyum alarak gerçekleştirir. Böbreğe olan etkisiyle fosforun idrar yoluyla atılımını ve kalsiyumun böbrekten geri emilimini sağlamaktadır. Fosfor ve kalsiyum metabolizmaları, birbirlerine hem kendiliklerinden, hem de onları şartlandıran etkenleri sebebiyle sıkıca bağlıdır. Bu sebeple, parathormon, tirokalsitonin ve D vitaminiyle beraber etkileşir.

Parathormon Salgılanmasının Düzenlenmesi
Son derece sadedir; kan kalsiyum seviyesine bağlı olarak direk paratiroyit bezi tarafından yapılmaktadır. Kan kalsiyumundaki azalma, parathormon salgılanmasına bağlı iken, kan kalsiyumunun çoğalması da, parathormon salgılanmasının sebep olur.

Statik İncelemeler
Başlıca statik incelemer öyle sıralanabilir:
Kan ve idrarda kalsiyum ve fosfor oranlarının ölçülmesi
Kas sarsı eğrisi yani elektromiyogram, kas elektrosu ve beyin elektrosu

Parathormonun Dinamik İncelemeler
Asıl amaçlar şu şekildedir:
Parathormonun fizyolojisi:
Parathormon
Kemik kaybı
Serbestleşerek kana karışan kalsiyum
Böbrek
Fosforun böbrek vasıtasıyla vücuttan atılımı
Kalsiyumun böbrekten tekrar emilimi
Kan kalsiyum seviyesinin farklılakları
Kan kalsiyum seviyesinin artışı, parathormonun vücutta yapımını ve salgılanmasını direk durdurur, düşüklüğü ise yapım ve salgılanmayı çoğaltır
Damardan kalsiyum aktarılarak parathormon salgılanmasının durdurulması
Kan kalsiyum seviyesini düşürülerek, parathormon salgılanmasının uyarılması