Fecri Ati Edebiyatı Nedir – Fecri Ati Edebiyatı Hakkında Bilgi

24 Temmuz 1908′de ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra ülkede canlı ve hareketli bir edebiyat hayatı başlamıştır. Edebiyatta ki bu canlılık aslında ülkede II.Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı içinde her türlü fikrin serbestçe tartışılabilir hale gelmiş olmasındandır. II.Meşrutiyet’in ilanından sonraki devirde edebiyatımız biraz da Abdülhamid’in baskılı rejiminden kurtularak imparatorluğu çepeçevre saran siyasi olayların içine girmiştir.

Bu yılların edebiyat ortamında edebiyata hevesli İstanbul gençlerinden bir grup 1909 da Fecri Ati adında bir topluluk kurarlar. Ülküleri Servet-i Fünun topluluğuna benzeyen fakat onlardan daha ileri bir edebiyat topluluğu meydana getirmektir. Bunlarda tıpkı Edebiyatı Cedideciler gibi Servet-i Fünun dergisini kendi eser ve görüşlerini yazacak bir organ saymışlar,edebiyatta yapmak istediklerini de bir bildiri ile açıklamışlardır.

Fecr-i Ati Edebiyatının Özellikleri:
•Örnek olarak Fransız edebiyatını aldılar.
•Eserlerinde aşk ve tabiat konusunu işler.
•Duygulu ve romantik bir aşkı dile getirdiler.
•Gerçekten uzak tabiat tasvirleri yaptılar.
•Fransız sembolistlerinden etkilendiler.
•Şiirlerinde aruz veznini kullandılar.
•Serbest müstezatı geliştirerek kullanmaya devam ettiler.
•Ağır bir dil kullandılar. dil Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklüdür.
•Herhangi bir yenilik getirememişlerdir. Serveti Fünun edebiyatının devamından öteye gidememişlerdir.
•Fecr-i Ati topluluğu: Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Celal Sahir gibi sanatçılardan oluşur.

(Toplam: 26, Bugün: 1 )