Firavun Hakkında Bilgi – Firavun Nasıl Ölmüştür

Hazreti Musa aleyhisselâm ile olan mücadeleleri
Kur’an-ı Kerim’de uzunca anlatılan Firavun,
dünyaca meşhur Mısır hükümdarlarından biridir.
Bazı kaynaklarda onun İL Ramses olduğu, bazı
kaynak-larda da Ramses’in oğlu Menfiteh olduğu
yazılmıştır. İslâm tarihlerinde ismi Velid b.
Musab olarak zikredilir ve Firavun kelimesi
azgın, cebbar, zorla hakimiyet kurmuş kimse
manâsına kullanılır. Araplar, İran hükümdarlarına
Kisra, Bizans krallarına Kayser, Habeş krallarına
(P Necaşi, Mısır hükümdarlarına da Firavun
Nasıl demişlerdir.
Öldürüldüler? 3
Kur’anda Hazreti Musa ile mücadelesi verilen
Firavun, o dönemde kendi topraklarında yaşayan
İsrailoğulları’nı köle gibi çalıştıran; onlardan
nefret ettiği için doğan erkek çocuklarını öldüren
zalim ve acımasız bir kimse idi. Hazreti Musa’nın
risâletini kabul etmemiş ve inkârında sonuna
kadar direnmişti. Çaresiz kalıp, Israiloğullan’nın
başka topraklara göç etmesine izin vermesine
rağmen sonra pişman olmuş ve onları takip edip
Kızıldeniz kıyısında sıkıştırmıştı.
Bir mucize kabilinden deniz yarılıp ortasında
bir yol açılmış; Hazreti Musa ve kavmi kurtulmuş,
fakat bu yola giren Firavun ve adamları
tekrar kapanan deniz sebebiyle boğulup
ölmüşlerdir. Firavun’un son anda iman etmek
istediği, fakat yüce Allah’ın:
“Şimdi mi? Halbuki sen daha önce isyan etmiş,
daima fesatçılardan olmuştun” buyurduğu
Kur’an âyetleriyle sabittir. (Bak: Yûnus Sûresi, âyet: 90-
92) Firavun’un cesedi daha sonra gelenlere ibret
olsun diye karaya atılmıştır.