Fatih Sultan Mehmed’in ünlü vezirlerindendir.
Arnavut veya Rum dönmesi olduğu, girdiği her mücadeleden galip ayrılmasını bildiği için nâmağlup komutan unvanını aldığı; sert tabiatlı ve acımasız bir kimse olduğu rivayet edilmiştir.
II. Beyazıd’ın Cem Sultan’la olan mücadelesinde Cem’in takibi ve yakalanmasında lakayd davrandığı gerekçesiyle idam edilmiştir. II. Bayezid öteden beri sevmediği bu adamı katletmeyi düşününce idam mahalli olarak İstanbul yerine Edirne’yi seçmiştir. Çünkü yeniçerilerin Gedik Ahmet Paşa’ya olan sevgi ve bağlılıkları sebebiyle isyan çıkartabileceklerini hesaplamıştır.
1482 yılının Ramazan bayramından sonra Edirne’de, Yeni Saray’da, devlet adamlarını bir akşam yemeğine davet eden padişah bir çok kimseye hilat giydirdiği halde, Gedik Ahmet Paşa’nın sırtına, idam alâmeti olan kara bir kaftan geçirilmiş ve bu arada sultanın işaret ettiği saray dilsizlerinden biri hemen ileri atılarak veziri hançerlemeye başlamıştır. Başka bir rivayete göre O, sarayın bodrumuna indirilerek boğdurulmuştur.

(Toplam: 202, Bugün: 1 )