[ad_1]

Genel Sağlık Sigortası (GSS) 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek için çok sayıda yasal düzenleme yapıldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre düzenleme ile herhangi bir işte çalışmayan, anne veya babasından dolayı bakılmakla yükümlü olmayan kişiler, yüksek tutarlı prim ödemekten kurtuldu.

GENÇLERE 2 YIL BEDAVA SAĞLIK HİZMETİ

Çocuklar 18 yaşına kadar anne veya babaları üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Yaş sınırı, lise ve dengi okul mezunlarında 20, yükseköğrenim mezunlarında 25 olarak uygulanıyor. Anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan gençler için de aynı hükümler geçerli.

Yükseköğrenimden kasıt sadece lisans eğitimi değil. Lisanstan sonra yüksek lisans veya doktora yapanlar da 25 yaşına kadar aynı haklardan yararlanıyor.

Önceki yıllarda, gençler lise veya üniversiteden mezun olduktan sonra sigortalı olarak bir işe girmemişlerse ya prim ödemek, ya da gelir testine girerek ailesinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olduğunu belgelemek zorunda kalıyordu. Prim ödeme yükümlülüğü ise hem gençleri, hem de aileleri zor durumda bırakıyordu.

class=’cf’>

2016 yılında yapılan değişiklikle, gençlere mezuniyetten sonra iki yıl bedava sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanındı. Böylece gençler bir işe başlayıncaya kadar iki yıllık zaman kazandı.

YAŞ SINIRINA DİKKAT

Bu yıl haziran ayında liseyi veya üniversiteyi tamamlayan bir genç, iki yıl boyunca GSS primi ödemek zorunda olmayacak. Gençler bu süre içinde bir işe girerse; örneğin lise mezunu bir kişi üniversiteyi kazanırsa, ya da üniversite mezunu genç yüksek lisansa başlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmeti almaya devam edecek.

İki yıllık ücretsiz tedavi hakkından yararlanabilmek için yaş sınırının doldurulmaması gerekiyor. İki yıl için sağlanan ücretsiz sağlık hizmeti hakkı, yaş sınırının doldurulduğu tarihte sona erecek.

Örneğin, bu yıl haziran ayında liseden mezun olan 19 yaşındaki bir genç, bir yıl sağlık hizmeti alabilecek. Haziran ayında üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki genç iki tam yıl hizmetten yararlanabilirken, 24 yaşındaki genç sadece bir yıl yararlanabilecek.

GELİR TESTİ YAPTIRIN

Mezun olduktan sonra iki yıl içinde bir işe giremeyen veya yaş sınırını dolduranların, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için ayda 60 lira GSS primi ödemesi gerekiyor. GSS primi ödenmesi kişilerin tasarrufunda olan bir husus değil. Herkesin zorunlu olarak ödemesi gerekiyor.

Ekonomik durumu iyi olmayanlar gelir testine girmeli. Gelir testinde, ailede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden (676.50 TL) az olup olmamasına bakılıyor. Örneğin dört kişilik ailenin geliri 2018 yılı için aylık 2 bin 707 lira ise prim ödenmesi gerekiyor; gelir 2 bin 700 lira ise prim istenmiyor.

25 yaşında işsiz bir gencin gelir testinde ailenin toplam gelirinin esas alınması dar gelirli ailelerde sıkıntı yaratıyor. Burada da bir ayrım yapılmalı. Dört kişilik aile için aylık kazancı 2 bin 707 lira olan ile 10 bin lira olanın aynı kategoride değerlendirilmemesi gerekir.

[ad_2]

(Toplam: 21, Bugün: 1 )