Güzel duyu ameliyatlardan sonrasında kliniğine müracaat eden en yoğun hasta grubunun göz çevresi mor halesi olanlar olduğuna dikkat çeken Güzel duyu, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Özyiğit, 

Nerede ise her insanın yaşamış olduğu bu problem hakkında mühim bilgiler verdi