Periferik sinir blokajları baş ağrılarının hem akut, hem önleyici tedavilerinde on senelerdir kullanılmakta olup, baş ağrılı hastalarda güvenli ve etkin tedavi şekilleri arasındadırlar. Ağrı sağaltımında haftalardan aylara varan etkinlikleri ispatlanmıştır. Bu uzun etkinliklerini ağrı modülasyonu ile gerçekleştirdikleri düşünülmektedir. Sinir blokajları; ilaç kullanımını aksatan, ilaç kullanmak istemeyen hastalar haricinde, ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı olan hastaların akut tedavisinde, çocuk ve hamile hastalarda, karaciğer-böbrek yetmezliği olup; çoklu ilaç tedavisinden kaçınılması gerekilen hastalarda da tercih edilebilmektedir.

En sık kullanılan yöntemlerden önde gelen sinir blokajı yöntemi; büyük oksipital sinir(GON) blokajıdır.

Sfenopalatin ganglion blokajı, supratroklear, aurikulotemporal, supraorbital, infraorbital and mental sinir blokajları, servikal kök blokajları ve bunların kombinasyonları çoğunlukla uygulanan öteki sinir bekletme yöntemleridir.

Sfenopalatin Ganglion Nedir?

Sfenopalatin gangliyon (pterigopalatin gangliyon) trigeminal sinir ile yakından ilişkili sinir hücreleri topluluğudur ve hücre gövdelerinin ve liflerinin karmaşık bir bölgesidir. Baş-yüz bölgesindeki ağrı sinyali taşınmasında mühim bir role haizdir. Otonomik ve duyusal sinirler ihtiva eder ve yüzeysel olarak üçgen biçiminde, 5 mm’den ufak boyutlardadır. 1-1,5 mm.lik bağ dokusu ve mukoza ile kaplıdır, bu yüzden topikal yada enjeksiyon yöntemleriyle bloke edilebilir.

Sfenopalatin Ganglion Blokajı hangi ağrılarda kullanılır?

Sfenopalatin ganglion blokajı, küme baş ağrıları, migren ve öteki trigeminal otonomik baş ağrılarının ve kalıcı idiyopatik fasiyal ağrı benzer biçimde inatçı orofasiyal ağrı sendromlarının, ve trigeminal nevraljinin tedavisinde kullanılabilir.

Sfenopalatin Ganglion Blokajı iyi mi uygulanır?

Bekletme: transkutanöz(cildi geçerek) yol ile, intraoral(ağız içi) yol ile, yada nazal kavitenin yan duvarını örten mukazaya topikal uygulama(lateral/infrazigomatik, transoral ve transnazal) yol ile uygulanabilir.

Transnazal yöntemde öncelikle, hasta sırt üstü yatarken, kafası geriye yatırılmış konuma getirilir. Hemen sonra burun deliğinden burun boşluğunun arkasına ufak bir aplikatör yada kateter sokulur. Pamuklu çubuk yada kateter kullanılarak burun boşluğunun arkasına damlatılan bir anestezik madde, sfenopalatin gangliyon içine emdirilir ve 30 dakika süresince orada tutulur.

Sfenopalatin Ganglion Blokajının etkinliği iyi mi?

Blokajın ertesi günü yararını göstermeye süregelen bu uygulamada beklentimiz, 6 aydan uzun sürebilen ve %70’lerin üstüne çıkabilen etkinliği sağlamaktır.

Sfenopalatin Ganglion Blokajının yan tesirleri nedir?

Kullanılan ilaca karşı alerji olasılığı oldukca düşüktür. Uygulama esnasında göz yaşarması-kızarması, öğürme-öksürük, ağza acı tat gelmesi ve burunda tahriş benzer biçimde ender görülebilecek yan tesirleri olabilir.

(Toplam: 45, Bugün: 1 )