a) Sigortalının ölüm tarihini,
b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde , bu niteliğin kazanıldığı tarihi, takip eden ay başından itibaren bağlanır.
c) Ölüm tarihinden sonra maluliyeti onaylanan malul çocuğun aylık başlangıç tarihi maluliyetine esas olan rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren başlatılır.

(Toplam: 24, Bugün: 1 )