Anadolu Selçuklularının ilk dönemlerinde, Kutalmış oğlu Süleyman Şah’ın valisi olarak izmir ve yöresinde hüküm süren Caka Bey, ilk   Türk denizcilerinden büyük bir şahsiyettir. Süleyman Şah’ın vefatından sonra müstakil olarak hareket etmeye başlamış; Caka Beyliği’ni kurmuş, kısa zamanda büyük güç ve zenginlik kazanarak Bizans imparatorluğunu yıkma planları yapmaya başlamıştır. Bu arada kızını I. Kılıçarslan’la da evlendiren Caka Bey, Bizansın entrikaları sonunda, damadı tarafından çağrıldığı iznik’te, onuruna verilen bir yemek sırasında öldürülmüştür.